Podžigamo samozavest

Ponujamo izobraževanja za uradne nazive, strokovna spopolnjevanja in osebnostno rast. Verjamemo v vseživjenjsko učenje. Iščemo nova znanja za nove začetke in nova znanja za nove korake. Ponujamo priložnosti in roko, ki vam jih bo pomagala ujeti. Tukaj smo za vas.

Pričenjamo z vpisi v šolsko leto 2016/2017!

PREDŠOLSKA VZGOJA - EKONOMSKI TEHNIK - TRGOVEC


Ministrstvo za šolstvo
Evropska unija