Razno


::jseblod::article::/jseblod::
::panel_article:: ::/panel_article::
::wysiwyg_introtext:: ::/wysiwyg_introtext::
::wysiwyg_fulltext::

OBJAVLJENI URNIKI SREDNJIH IN DRUGIH ŠOL

::/wysiwyg_fulltext::
::desni_dodatki:: ::/desni_dodatki::
::naslov_desne:: ::/naslov_desne::
::polje_desno_vsebina:: ::/polje_desno_vsebina::
::slikepanel:: ::/slikepanel::
::rok_box_image_onoff::Off::/rok_box_image_onoff::
::rokbox_image_plugin::{rokbox album=|| title=||}{/rokbox}::/rokbox_image_plugin::
::rokbox_image_image::::/rokbox_image_image::
::rokbox_image_title:: ::/rokbox_image_title::
::rok_box_image_onoff1::Off::/rok_box_image_onoff1::
::rokbox_image_plugin1::{rokbox title=||}{/rokbox}::/rokbox_image_plugin1::
::rokbox_image_image1::::/rokbox_image_image1::
::rokbox_image_title1:: ::/rokbox_image_title1::
::rok_box_image_onoff2::Off::/rok_box_image_onoff2::
::rokbox_image_plugin2::{rokbox title=||}{/rokbox}::/rokbox_image_plugin2::
::rokbox_image_image2::::/rokbox_image_image2::
::rokbox_image_title2:: ::/rokbox_image_title2::
::ignite_onoff::Off::/ignite_onoff::
::igniteplugin::{igallery }::/igniteplugin::
::igalerija:: ::/igalerija::
::panel_article_details:: ::/panel_article_details::
::panel_article_params:: ::/panel_article_params::
::panel_article_meta:: ::/panel_article_meta::
::jseblodend::::/jseblodend::

Gradiva:

logo erasmuslogo sova

Razvrščanje blaga

Gradiva:

Dodatna gradiva:

NASLOVI SEMINARSKIH NALOG pri PSIHOLOGIJI (3. letnik):

Pri predstavitvi seminarske naloge lahko izbirate med sledečimi naslovi seminarskih nalog:

 • Čustvena zrelost in posledice čustvene prikrajšanosti
 • Zaznavanje barv, zvoka, prostora in časa
 • Domišljija in ustvarjalnost (z dodatkom pri predšolskem otroku)
 • Vrste spomina, ohranjanje in učni prenos
 • Metode in dejavniki uspešnega učenja v povezavi z zunanjo in notranjo motivacijo
 • Jaz, samopodoba in samospoštovanje: opredelitev pojmov in razlikovanja med le-temi.
 • Tipologije osebnosti
 • Inteligentnost (s poudarkom pri otrocih)
 • Inteligentnost: Vplivi okolja in dednosti ter povezava z ustvarjalnostjo in osebnostnimi lastnostmi
 • Kritična obdobja v razvoju osebnosti
 • Eriksonova teorija psihosocialnega razvoja osebnosti
 • Psihološka pomoč in psihoterapija
 • Psihodinamična teorija osebnosti
 • Dispozicijske teorije osebnosti
 • Vedenjske teorije osebnosti
 • Humanistične teorije osebnosti
 • Kognitivne teorije osebnosti
 • Odvisnosti

OCENJUJE SE:

 • Teoretična podlaga podane snovi (1/3 ocene)
 • Razumevanje podane snovi (1/3 ocene)
 • Izvirnost/domiselnost predstavitve (1/3 ocene)

Seminarska naloga prispeva 20% h končni oceni. Napisati je potrebno cca 10 strani in predstaviti drugim v cca 10 minutah. Seminarsko nalogo lahko napišete tudi v skupini. V slednjem primeru je predstavitev temu primerno daljša, kot tudi strani napisane seminarske.

NASLOVI SEMINARSKIH NALOG pri PSIHOLOGIJI (4. letnik):

Pri predstavitvi seminarske naloge (na predavanjih) lahko izbirate med sledečimi naslovi seminarskih nalog:

 • Potek spoznavnega razvoja po J. Piagetu (pri predšolskem otroku)
 • Eriksonova teorija psihosocialnega razvoja (pri predšolskem otroku)
 • Agresivnost pri predšolskem otroku
 • Razvoj prosocialnega vedenja pri predšolskem otroku
 • Razvoj moralnega presojanja pri predšolskem otroku
 • Igra pri predšolskem otroku
 • Risba pri predšolskem otroku
 • Čustvovanje predšolskega otroka (strah)
 • Odnosi z vrstniki (pri predšolskem otroku)

OCENJUJE SE:

 • Teoretična podlaga podane snovi (1/2 ocene)
 • Razumevanje podane snovi (1/2 ocene)

Seminarska naloga prispeva 20% h končni oceni. Napisati je potrebno max. 10 strani in predstaviti drugim v max. 10 minutah. 

Naslov seminarske naloge si lahko izberete tudi sami. Predhodno je potrebno obvestiti predavateljico. Naslov pa se mora nanašati na razvojno obdobje predšolskega otroka!

Reference

MIZS slo
Logo EKP socialni sklad SLO slogan
Grb MOP
ZLUS
talum-logotip-barvni
CGP Perutnina
Bolnica-Ptuj
Sava TERME Ptuj logoZnakPOKI