Pridobitev izobrazbe - poklica

Vpisni pogoji:

končan vsaj 5. razred osemletke ali 6. razred devetletke ali dokončana osnovna šola s prilagojenim programom; dokončano osnovnošolsko obveznost ali dopolnjenih vsaj 15 let.

Predmetnik:

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

PREDMET

7. razred

8. razred

9. razred

Splošnoizobraževalni predmeti

SLOVENŠČINA      
MATEMATIKA      
TUJI JEZIK      
LIKOVNA VZGOJA  
GLASBENA VZGOJA  
GEOGRAFIJA      
ZGODOVINA      
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA    
FIZIKA    
KEMIJA    
BIOLOGIJA    
NARAVOSLOVJE  
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA  

Izbirni predmeti

RAČUNALNIŠTVO      
VERSTVA IN ETIKA      

Zaključek izobraževanja:

odrasli v enem šolskem letu zaključijo s poukom en razred, s poukom in samostojnim učenjem pa lahko tudi več.

Reference

MIZS slo
Logo EKP socialni sklad SLO slogan
Grb MOP
ZLUS
talum-logotip-barvni
CGP Perutnina
Bolnica-Ptuj
Sava TERME Ptuj logoZnakPOKI