Projekti

EU ZA DRŽAVLJANE  2019   Povezovanje državljank/državljanov in mest s kulturo za vključujočo rast

EU for citizens: »C VIA C« - Connecting citizens and towns Via Culture for inclusive growth»

 

 

Projekt »C via C«  je sofinanciran iz programa Evropske unije »Evropa za državljane«  (sklop 2 Pobratenje mest) in se osredotoča na vlogo, ki jo ima kultura pri ustvarjanju vključujoče rasti in evropske identitete v mestih, ter poudarja vlogo EU pri spodbujanju lokalnih kulturnih dejavnosti (v skladu z evropskim letom kulturne dediščine). Projekt spodbuja ključne vrednote EU, ki ohranjajo kulturo in ki združujejo državljane (medkulturni dialog, prostovoljstvo, vključujoča rast). Obravnava tudi napačne predstave v zvezi s kulturnimi dejavnostmi in želi vključiti mlade v dejavnosti organizacij civilne družbe. Veliko državljanov v partnerskih regijah vidi kulturo kot pomembno, vendar napačno razume, kako spodbuja zaposlovanje in rast ter nima formalnega sodelovanja z drugimi državljani (in znanjem) pri spodbujanju kulturnih dobrin (tekstil, keramika, umetnost itd.). To ogroža prizadevanja za ohranitev lokalnih identitet in tradicij. Za partnerje kultura predstavlja nove priložnosti za povezovanje državljanov in regij, ustvarjanje pogojev za vključevanje in spodbujanje trajnostnega razvoja. S tem v mislih želi projekt okrepiti vključevanje državljanov v kulturne dejavnosti v skladu z vrednotami EU (prostovoljstvo, medkulturni dialog, vključujoča rast) in okrepiti sodelovanje med mesti pri njihovih prizadevanjih za ohranjanje / spodbujanje kulturne dediščine. Projekt vključuje 184 državljanov iz Hrvaške, Madžarske, Slovenije in Srbije. Ključne aktivnosti vključujejo delavnice pred srečanjem, srečanja partnerjev in tridnevni dogodek (predstavitve, panelne razprave, kulturni kviz, 2 delavnici z aktivnostmi skupine za krepitev sodelovanja, tiskovna konferenca). S skupinskim delom, interakcijami, učenjem na osnovi scenarijev in drugimi dejavnostmi bodo državljani oblikovali nove vezi, oblikovali smernice za kulturo blagovnih znamk in dejavnosti, ki spodbujajo kulturo. Pred-delavnice in partnerski sestanki zagotavljajo, da so vključeni državljani in da so dejavnosti v skladu s potrebami deležnikov.

 

Projektni partnerji:

             Pučko otvoreno učilište Varaždin Varaždin - Hrvaška (POU Varaždin)

             Ljudska univerza Ormož Ormož -  Slovenija

             Ljudska univerza Ptuj Ptuj - Slovenija

             Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás Tótszerdahely - Madžarska

             Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica - Sremske Mitrovice - Srbija

EU za drzavljane logo

Guidelines Document on Cultural Branding

Projekt "C Via C" združuje Evropejce za spodbujanje kulture

Podrobnejši opis projekta

 

 

 

Uvajanje ECVET-a v izobraževanje na području  zdravstva in socialnega varstva

Mnogo zdravstvenih delavcev ima težave pri priznavanju in prenosu kvalifikacij , pridobljenih v drugih državah. Do težav prihaja  zaradi neusklajenih izobraževalnih programov in sistemov priznavanja kvalifikacij v različnih evropskih državah.

Za izboljšanje uporabe migracijskega potenciala v EU je potrebno ovire za mobilnost zmanjšati.

Evropski kreditni sistem za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja je sistem, ki je namenjen prevajanju učnih izkušenj v enote učnih izidov, ki skupaj tvorijo kvalifikacijo, osnovano na ECVET točkah. Njegov namen je olajšati prehodnost v izobraževalnih sistemih in ga postaviti vzporedno s sistemom ECTS, ki se uporablja na terciarnem izobraževanju, spodbuditi vzajemnno zaupanje in mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Evropski parlament in Svet sta leta 2009 sprejela ECVET na podlagi konceptov in procesov, ki se uporabljajo na sistematičen način za vzpostavitev skupnega in uporabniku prijaznega sistema  za  prenos in priznavanje učnih rezultatov in ima vlogo na različnih ravneh, saj zahteva strukturiranje kvalifikacij na način, ki omogoča prenosljivost v različne države EU.

Cilj projekta je spodbujanje instrumentov in načel ECVET v izobraževanju na področju zdravstva in socialnega varstva. Tako se bo izboljšala preglednost, priznavanje učnih rezultatov in kvalifikacij, vključno s formalnim in neformalnim učenjem.

 

Partnerji:

 • Fundacija za razvoj lokalne skupnosti ŠTIP, Makedonija
 • PoliProekt, Makedonija
 • Združenje poslovnih žensk Skopje, Makedonija
 • Ljudska univerza Ptuj, Slovenija
 • Innova Sozialwerk e.V., Nemčija

 

Trajanje projekta: 26 mesecev

Vrednost projekta:  39.000 €

 

Erasmus plus logo

 

Poklicno svetovanje na spreminjajočem se trgu dela

 

Glavni cilj projekta, programa Erasmus +, je izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega svetovanja v praksi. S smernicami projekta bomo motivirali nižje kvalificirane delavce / zaposlene, da bodo poiskali pomoč svetovalca za poklicno usmerjanje kot preventivni ukrep v primerih, ko bi zaradi strukturnih sprememb v podjetju lahko izgubili službo.

Glavna ciljna skupina tega projekta so učitelji / trenerji, ki želijo pridobiti dodatne kompetence pri svojem svetovalnem delu in s tem izboljšati svoje znanje pri zagotavljanju praktičnih poklicnih usmeritev za zaposlene z nizkimi osnovnimi znanji in / ali zaposlenimi, ki jim grozi izstop iz poklicnega življenja. Pridobljene kompetence in znanje bodo uporabne tudi za delo z iskalci zaposlitve, ki šele vstopajo na trg dela.

Inovativni cilj projekta je razviti nove načine uporabe najučinkovitejših pristopov obstoječih metodologij s poudarkom na izmenjavi dobre prakse in v kombinaciji s preoblikovanjem in potrjevanjem že uporabljenih orodij in / ali opisom, kako prilagajati dobro znano metodologijo na nove načine, in s tem izboljšati praktično svetovanje prej omenjenim skupinam.

 

Partnerji:

 • Fønix AS , Norveška
 • VUC Storstrøm, Danska
 • Galway and Roscommon Education & Training Board, Irska
 • CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E DO VESTUARIO DE PORTUGAL, Portugalska
 • STEP Institut, zavod za psihologijo dela in podjetnistvo, Slovenija
 • Ljudska univerza Ptuj, Slovenija

 

 

Vrednost projekta: 83.590 €

Trajanje projekta: 24 mesecev

 

Projektna srečanja

 

Uvodno srečanje je organiziral vodilni partner Fønix v Sandfjordu na Norveškem.

 PMSandefjord

 

V majhnem danskem mestu Nykøbing Falster je potekalo drugo projektno srečanje Erasmus+ projekta Career Guidance in changing labour market. Potekalo je prijetnem vzdušju in bilo precej inovativno, saj smo govorili tako o uporabi modernih tehnologij na področju svetovanja, kot tudi o uporabi sodobnih metod.

 NykobingPM1

 

Erasmus plus logo 

 

Podkategorije

Reference

MIZS slo
Logo EKP socialni sklad SLO slogan
Grb MOP
ZLUS
talum-logotip-barvni
CGP Perutnina
Bolnica-Ptuj
Sava TERME Ptuj logoZnakPOKI