Komu je namenjena informativno – svetovalna dejavnost?

 • Zaposlenim, ki želijo informacije o možnostih formalno izobrazbo, ali se želijo izobraževati v neformalnih programih za potrebe dela,
 • Brezposelnim, ki iščejo znanja za povečanje konkurenčnosti na trgu dela; ali prekvalifikacijo,
 • Mlajšim odraslim, ki si šele oblikujejo poklicni cilj,
 • Starejšim odraslim, ki se želijo izobraževati v programih neformalnega in  tudi formalnega izobraževanja (študijski krožki, Univerza za tretje življenjsko obdobje, računalniško opismenjevanje odraslih,
 • Zaključenim skupinam za skupinsko svetovanje.

Temeljna načela delovanja

 • Dostopnost - za vse ciljne skupine odraslih, ob upoštevanju enakih možnosti in enake dostopnosti vsem,
 • Brezplačnost – za spodbujanje odraslih za vključevanje odraslih v izobraževane in učenje zagotavljamo tudi informiranje in svetovanje kot brezplačno dejavnost,
 • Prostovoljnost – izhodišče dela v informativno – svetovalnem procesu je prostovoljna odločitev odraslega, da izrabi takšno obliko pomoči,
 • Usmerjenost k stranki - po tem načelu uveljavljamo  » odprti » model svetovanja in spodbujamo svetovance k dejavni vlogi v svetovanem procesu,
 • Nepristranskost – vloga svetovalca je objektivna, njegova presoja strokovna in izhaja iz posameznikovega položaja in upoštevanja vseh okoliščin,
 • Zaupnost – svetovancem zagotavljamo tajnost podatkov

Povezave:

ISIO Ptuj

Informiranje in svetovanje v
izobraževanju odraslih
Mestni trg 2
2250 Ptuj

Mateja Hlupič, svetovaka ISIO
02 749 21 55
svetovanje@lu-ptuj.si

logo-isio-svetovalno-sredisce

Mogoče še kaj?

Morda bi se dalo še kaj dodati.

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: luptuj@siol.net
Telefon: 02 749 21 50
Faks: 02 749 21 53

Kontaktirajte nas...

Programe financirata

MIZS slo

Logo EKP socialni sklad SLO slogan

Delovni čas

vsak dan od 8.00 do 15.00;
v sredo od 14.30 do 17.30:
v petek do 13.00.