Vpisni pogoji:

dokončan četrti letnik gimnazije ali dokončan zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

 

Predmetnik:

 

PREDŠOLSKA VZGOJA –

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Ozn.

PROGRAMSKE ENOTE

B

STROKOVNI MODULI

KT

M1

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE

3

M2

PREDŠOLSKA PEDAGOGIKA

3

M3

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

3

M4

VARNOST IN ZDRAVJE V VRTCU

3

M5

KURIKULUM ODDELKA V VRTCU

6

M6

LIKOVNO, GLASBENO IN PLESNO IZRAŽANJE

16

M10

LIKOVNO IZRAŽANJE

6

C

Praktično izobraževanje v šoli

PRAKTIČNI POUK

-

Č

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

12

E

Odprti kurikulum

ŠPORT SKOZI IGRO

4

POKLICNA MATURA

4

SKUPAJ KREDITNIH TOČK

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključek izobraževanja:

opravljene vse obveznosti po programu in poklicna matura iz predmetov:

1. predmet: SLOVENŠČINA

2. predmet: VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA

3. predmet: MATEMATIKA ali TUJI JEZIK

4. predmet: IZPITNI NASTOP IN ZAGOVOR.

 

Gradiva

PREDSOLSKA PEDAGOGIKA PT + SSI - SKRIPTA

PREDŠOLSKA PEDAGOGIKA (M.H.) - vprašanja

1.srečanje2. in 3. srečanje, 4. in 5. srečanje, 6. srečanje

PLES Z METODIKO

PLESNO IZRAŽANJE

INSTRUMENT

ŠPORT SKOZI IGRO  

M6 GLASBENO IZRAŽANJE - M07 GLASBENA VZGOJAM6 GLASBENO IZRAŽANJE - M07 GLASBENA VZGOJA

M4 VARNOST IN ZDRAVJE V VRTCU  

LIKOVNO IZRAŽANJE - skripta

M1 KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE

KURIKULUM ODDELKA V VRTCU 

KURIKULUM ZA VRTCE - ZOFVI

KURIKULUM (predavanja)

LIKOVNO IZRAŽANJE MLAJŠIH OTROK - skripta

KURIKULUM ZA VRTCE - predavanja 2015

KURIKULUM ZA VRTCE - predavanja 2017

 

Dodatna gradiva za poklicno maturo

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA - Tanja Madjar

METODIKA LIKOVNE VZGOJE - vprašanja

VPRAŠANJA ZA POKLICNO MATURO - 4. predmet

PSIHOLOGIJA - vprašanja 

PSIHOLOŠKE TEORIJE - dodatno gradivo (T.M.)

NAVODILA ZA PRIPRAVO DNEVNIKA PEDAGOŠKE PRAKSE - Mojca Nahberger, Ksenija Zorec

VARNOST IN ZDRAVJE V VRTCU

 

LIKOVNO IZRAŽANJE -članek

LIKOVNO IZRAŽANJE - vprašanja

LIKOVNO IZRAŽANJE MLAJŠIH OTROK - vprašanja

GOVORICA OTROŠKE RISBE

M6 likovno izražanje in M07 likovna vzgoja - navodila za izdelke - izpit

GLASBENO IZRAŽANJE - izpitna vprašanja

 

Vsa gradiva so shranjena v PDF obliki. Gradivo prenesete na svoj računalnik tako, da kliknete na povezavo.

Za pregled prenesene datoteke potrebujete Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno dobite tukaj.

Opozorilo:  Za dostop do gradiv potrebujete geslo, ki ga dobite v tajništvu LU Ptuj.

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: luptuj@siol.net
Telefon: 02 749 21 50
Faks: 02 749 21 53

Kontaktirajte nas...