Novice

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo Ljudska univerza Ptuj zaprta v petek, 28. 4. 2017.

Želimo vam vesele praznike.

 

Kolektiv Ljudske univerze Ptuj

1 maj nagelj

 

 

Zaposleni Doma upokojencev Ptuj in Vrtca Ptuj uspešno pridobivajo znanja in izkušnje za uporabo komunikacijskih in informacijskih tehnologij.
Izobraževanje poteka v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc. Nekaj utrinkov z izobraževanja:
rsz 20170413 190127
 
rsz 20170412 160741
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skupina udeleženk, ki je bila vključena v poklicno usposabljaje tekstilni konfekcionar, nas je ob uspešnem zaključku razveselila z razstavo njihovih izdelkov. Pokazale so veliko kreativnosti in natančnosti pri delu z blagom in nitjo. Vsa pridobljena znanja jim lahko prinesejo veliko osebnega zadovoljstva in konkurenčnost na trgu delovne sile.

IMG 2230

IMG 2222

IMG 2217

IMG 2216

IMG 2205

IMG 2209

 

IMG 2206

Računovodja je v sodobnem času eden izmed pomembnejših poklicev. V ta namen smo za vas pripravili 120 urno usposabljanje.

pen calculator cash financial spreadsheet

Prosimo vas, da nam vašo morebitno udeležbo sporočite po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
ali nas pokličite na telefonsko številko: 02/749 21 50,  02/749 21 58.

FINI studijski programi

ŠTUDIJ STROJNIŠTVA NA FAKULTETI ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 

 

ŠTUDIJ NA DALJAVO & IZREDNI ŠTUDIJ

 

VISOKOŠOLSKI

UNIVERZITETNI

MAGISTRSKI

DOKTORSKI 

 

Vabimo vas na informativne dneve, ki bodo na sedežu fakultete:

 • 10. 2. 2017 ob 10.  & 16. uri (VS, UNI, MAG, DR)
 • 11. 2. 2017 ob 10. uri (VS, UNI, MAG, DR)
 • 18. 5. 2017 ob 17. uri (VS, UNI, MAG, DR)
 • 15. 6. 2017 ob 17. uri (VS, UNI, MAG, DR)
 • 7. 9. 2017 ob 17. uri (VS, UNI, MAG, DR)

 

Fakulteta izvaja študijske programe v dveh oblikah. Klasična oblika izrednega študija se izvaja dvakrat tedensko na sedežu fakultete, oblika izrednega študija na daljavo pa predstavlja sodobno obliko študija z močno pedagoško in tehnično podporo. Zagotavlja visoko dostopnost študija posameznikom, ki se iz različnih razlogov ne morejo redno udeleževati študijskih obveznosti.

 

Študijske programe strojništva želi fakulteta približati potencialnim študentom na območju celotne Slovenije in zagotoviti povečan vpis v tehniške programe tudi na nivoju države. Izpitni centri so organizirani po celi Sloveniji, vsako leto se prilagodijo stalnemu bivališču študentov fakultete. Fakulteta s svojimi študijskimi programi in z oblikami njihove izvedbe sledi potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in tudi konkurenčnosti gospodarstva.

 

Razlogi za študij:

 • V Sloveniji, EU in globalno je prisotna visoka stopnja zaposljivosti diplomantov na področju strojništva. Delodajalci izražajo potrebo po strokovnih kadrih, katerih znanja obsegajo tehnična in tehnološka znanja. Diplomanti visokošolskega in univerzitetnega študijskega programa pridobijo strokovni naslov diplomirani inženir strojništva/diplomirana inženirka strojništva, diplomanti magistrskega študijskega programa magister inženir strojništva/magistrica inženirka strojništva, diplomanti doktorskega študijskega programa pridobijo znanstveni naslov doktor znanosti/doktorica znanosti.
 • Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je edina fakulteta v Sloveniji, ki izvaja študij strojništva na daljavo v kombinirani obliki (e-učilnica, multimedijska gradiva, posneta predavanja, izpiti na daljavo). Zagotavlja visoko dostopnost študija posameznikom, ki se iz različnih razlogov ne morejo redno udeleževati študijskih obveznosti. Študijski program strojništva želi fakulteta približati potencialnim študentom na območju celotne Slovenije in zagotoviti povečan vpis v tehniške programe tudi na nivoju države. Na ta način lahko študenti v domačem okolju razvijajo svoje ustvarjalne in poslovne ideje, iščejo prostor in možnosti za osebni in poklicni razvoj. Tudi stroški študija so v domačem okolju nižji.
 •  Razlika med visokošolskim  (VS) in univerzitetnim študijskim programom (UNI) je v tem, da je pri visokošolskem študijskem programu večji poudarek na praktičnih vsebinah, na univerzitetnem pa na teoretičnih. Iz visokošolskega študijskega programa lahko pod enakimi pogoji kot iz univerzitetnega študijskega programa nadaljujete študij na magistrskem in nato doktorskem študijskem programu.  Če se odločite za UNI študijski program, laboratorijskih vaj ni in v tem primeru vse poteka na daljavo.
 • Neposredno v 2. letnik visokošolskega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti posameznih študijskih programov višje strokovne šole.
 • Zaposlenim študentom se v 3. letniku visokošolskega študijskega programa prizna predmet Strokovna praksa v obsegu 20 KT.
 • Na magistrski študijski program se lahko vpišejo diplomanti visokošolskih in univerzitetnih bolonjskih študijskih programov.
 • Neposredno v 2. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti, ki so končali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004.
 • Na doktorski študijski program se lahko vpišejo diplomanti bolonjskega magistrskega študijskega programa, diplomanti univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004 in diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije naravoslovno-tehničnih usmeritev, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program.
 • Neposredno v  2. letnik doktorskega študijskega programa se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004.
 • Povečuje se interes kandidatov, ki so diplomirali na suficitarnih družboslovnih študijskih programih, vendar zaposlitve dolgoročno doma in v tujini ne morejo dobiti.  V skladu z Merili za prehode se lahko vpišejo neposredno v 3. letnik visokošolskega študijskega programa in do oddaje teme diplomske naloge opravijo diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programoma.
 • Znanja, ki so jih kandidati pred vpisom na fakulteto pridobili v različnih oblikah formalnega izobraževanja, v programih za izpopolnjevanje ali v neformalnem izobraževanju, se v celoti ali delno lahko priznajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti.
 • Stroški študija se lahko poravnajo na 12 obrokov brez obresti, v zadnjem letniku študija tudi na več obrokov oziroma do zaključka študija. V primeru enkratnega plačila fakulteta priznava 5 % popust. V primeru, da je plačnik podjetje, fakulteta za vsakega nadaljnjega študenta iz istega podjetja priznava 15% popust.
 • Fakulteta zagotavlja okolje in pogoje, potrebne za implementacijo učenja in poučevanja, ki je osredotočeno na študente in ki vključuje študente kot aktivne udeležence.
 • Je majhna fakulteta, ki se intenzivno prilagaja potrebam študentov z organizacijo terminov predavanj, z dosegljivostjo referata, z dosegljivostjo in razpoložljivostjo visokošolskih učiteljev.
 • Izpostavljene prednosti so sposobnost hitrega reagiranja na priložnosti in spremembe ter učinkovita komunikacijska mreža, ki omogoča hitro reševanje notranjih problemov in omogoča hitro prilagajanje spremembam v okolju.
 • V strukturi visokošolskih učiteljev so priznani  strokovnjaki iz akademskega okolja in gospodarstva, ki vnašajo aktualne novosti v študijske programe. Sodelavce fakulteta pridobiva tudi na globalnem trgu. 

 

Udeležite se informativnih dnevov ali izpolnite informativno prijavo na https://goo.gl/PgXBOn in prejeli boste informacije s podrobno predstavitvijo programov, načinov študija, pogojih vpisa in stroških.

 

PRIJAVNI ROKI

 1. prijavni rok: od 10. 2. 2017 do 30. 6. 2017  (VS, UN, MAG, DR)
 2. prijavni rok: od 16. 8. 2017 do 11. 9. 2017  (VS, UN, MAG, DR)
 3. prijavni rok: od 14. 9. 2017 do 27. 9. 2017  (VS, UN, MAG, DR)

 

Prijavo za vpis oddate preko e-vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.gov.si/prijava/

Šegova ul. 112  | SI-8000 Novo mesto, Slovenija 

T: 07/39 32 206, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., W: www.fini-unm.si

Logo FINI

 

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: luptuj@siol.net
Telefon: 02 749 21 50
Faks: 02 749 21 53

Več kontaktnih podatkov...