iYOT: In Your Own Time! (Ob svojem času!)

iYOT-transparent-600Projekt iYOT je ERASMUS+ pridobitev, v kateri sodeluje 5 partnerjev iz 5 EU držav (Slovenija, Švedska, Španija, Portugalska in Avstrija). LUP je vodilni partner projekta, ki je vreden 181.000 EUR in traja od septembra 2015 do septembra 2017.

Partnerji bomo raziskali svetovalne sisteme na področju izobraževanja v sodelujočih državah, s poudarkom na izobraževanju odraslih (5). Na podlagi rezultatov bomo pripravili smernice za mobilno svetovanje v izobraževanju odraslih (1), ki bodo osnova za implementacijo spletne platforme za podporo svetovanja odraslim z delujočo mobilno aplikacijo, imenovano iYOT – »In your own time!« (Ob svojem času (1)).

Svetovalci iz vsake partnerske države bodo usposobljeni za podporo udeležencem kot mentorji v svetovanju (5x5 = 25 svetovalcev).

Svetovalec bo deloval kot usposobljeni strokovnjak za zagotavljanje informacij, podporo udeležencem svetovanja, ponudbe in možnosti za mobilnost, možnosti zaposlitve ali usposabljanja na daljavo in podobno. Svetovalci bodo sodelovali z regionalno interesno skupino (stakeholders, deležniki), s čimer izboljšujemo razpoložljivost in dostop do izobraževanja in svetovanja odraslih in dejavnosti vseživljenjskega učenja, ki podpira dvig ravni usposobljenosti, izboljšanje samopodobe in aktivnega vključevanja v delovno in mobilno družbo.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije iz programov Erasmus+.

EU flag-Erasmus vect POSiYOT-transparent-600

iYOT announcements on partners webpages:

METODO CONSLUTORES (Spain)

UNIVERSITY OF VIENNA

Follow us on Facebook.

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: luptuj@siol.net
Telefon: 02 749 21 50
Faks: 02 749 21 53

Več kontaktnih podatkov...