Projekti

 

Uvajanje ECVET-a v izobraževanje na području  zdravstva in socialnega varstva

Mnogo zdravstvenih delavcev ima težave pri priznavanju in prenosu kvalifikacij , pridobljenih v drugih državah. Do težav prihaja  zaradi neusklajenih izobraževalnih programov in sistemov priznavanja kvalifikacij v različnih evropskih državah.

Za izboljšanje uporabe migracijskega potenciala v EU je potrebno ovire za mobilnost zmanjšati.

Evropski kreditni sistem za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja je sistem, ki je namenjen prevajanju učnih izkušenj v enote učnih izidov, ki skupaj tvorijo kvalifikacijo, osnovano na ECVET točkah. Njegov namen je olajšati prehodnost v izobraževalnih sistemih in ga postaviti vzporedno s sistemom ECTS, ki se uporablja na terciarnem izobraževanju, spodbuditi vzajemnno zaupanje in mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Evropski parlament in Svet sta leta 2009 sprejela ECVET na podlagi konceptov in procesov, ki se uporabljajo na sistematičen način za vzpostavitev skupnega in uporabniku prijaznega sistema  za  prenos in priznavanje učnih rezultatov in ima vlogo na različnih ravneh, saj zahteva strukturiranje kvalifikacij na način, ki omogoča prenosljivost v različne države EU.

Cilj projekta je spodbujanje instrumentov in načel ECVET v izobraževanju na področju zdravstva in socialnega varstva. Tako se bo izboljšala preglednost, priznavanje učnih rezultatov in kvalifikacij, vključno s formalnim in neformalnim učenjem.

 

Partnerji:

 • Fundacija za razvoj lokalne skupnosti ŠTIP, Makedonija
 • PoliProekt, Makedonija
 • Združenje poslovnih žensk Skopje, Makedonija
 • Ljudska univerza Ptuj, Slovenija
 • Innova Sozialwerk e.V., Nemčija

 

Trajanje projekta: 26 mesecev

Vrednost projekta:  39.000 €

 

Erasmus plus logo

 

 LogoInclusiveYouthWork

Inkluzija pri delu z mladimi

Glavni cilj projekta je krepitev zmogljivosti sodelujočih organizacij pri izboljševanju in inoviranju vključevanja mladih s posebnimi potrebami. Gre za izboljšanje posebnih kompetenc med mladinskimi delavci, ki jim koristijo pri  mladinskem delu.

Cilji: 

 • Krepitev vloge mladinskih delavcev z zagotavljanjem metodologije in usposabljanj na temo inkluzivnega mladinskega dela.
 • Oblikovanje in razvoj modula usposabljanja o inkluzivnem mladinskem delu v 5 jezikih na podlagi najboljših izkušenj partnerskih organizacij, ki odražajo realnost v državi. 
 • Povečati ozaveščenost o socialni vključenosti in mladini s posebnimi potrebami in vzpostaviti nove pristope mladinskega dela z vključevanjem socialnega dela, neformalnega učenja in mladinskega dela.
 • Ustvarjanje mednarodne socialne mreže inkluzivnih mladinskih delavcev za podporo vsakdanjemu delu

 

Partnerji:

Tartu Noorsootöö Keskus, EST:       www.tartu.ee/et/noorsootookeskus 

Armavir Development Center, ARM: www.armavirdc.org

Fundacja proFesjonalni Aktywni Qlturalni Mlodzi, PL: www.faqm.pl

Ljudska Univerza Ptuj, SI: www.lu-ptuj.si

 

Trajanje projekta: 24 mesecev

Vrednost projekta:  48.255 €

 

 Kickoff Tartu IYW

Uvodno srečanje je bilo v mestu Tartu, Estonija.

 

Erasmus plus logo

 

Poklicno svetovanje na spreminjajočem se trgu dela

 

Glavni cilj projekta, programa Erasmus +, je izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega svetovanja v praksi. S smernicami projekta bomo motivirali nižje kvalificirane delavce / zaposlene, da bodo poiskali pomoč svetovalca za poklicno usmerjanje kot preventivni ukrep v primerih, ko bi zaradi strukturnih sprememb v podjetju lahko izgubili službo.

Glavna ciljna skupina tega projekta so učitelji / trenerji, ki želijo pridobiti dodatne kompetence pri svojem svetovalnem delu in s tem izboljšati svoje znanje pri zagotavljanju praktičnih poklicnih usmeritev za zaposlene z nizkimi osnovnimi znanji in / ali zaposlenimi, ki jim grozi izstop iz poklicnega življenja. Pridobljene kompetence in znanje bodo uporabne tudi za delo z iskalci zaposlitve, ki šele vstopajo na trg dela.

Inovativni cilj projekta je razviti nove načine uporabe najučinkovitejših pristopov obstoječih metodologij s poudarkom na izmenjavi dobre prakse in v kombinaciji s preoblikovanjem in potrjevanjem že uporabljenih orodij in / ali opisom, kako prilagajati dobro znano metodologijo na nove načine, in s tem izboljšati praktično svetovanje prej omenjenim skupinam.

 

Partnerji:

 • Fønix AS , Norveška
 • VUC Storstrøm, Danska
 • Galway and Roscommon Education & Training Board, Irska
 • CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E DO VESTUARIO DE PORTUGAL, Portugalska
 • STEP Institut, zavod za psihologijo dela in podjetnistvo, Slovenija
 • Ljudska univerza Ptuj, Slovenija

 

 

Vrednost projekta: 83.590 €

Trajanje projekta: 24 mesecev

 

Projektna srečanja

 

Uvodno srečanje je organiziral vodilni partner Fønix v Sandfjordu na Norveškem.

 PMSandefjord

 

V majhnem danskem mestu Nykøbing Falster je potekalo drugo projektno srečanje Erasmus+ projekta Career Guidance in changing labour market. Potekalo je prijetnem vzdušju in bilo precej inovativno, saj smo govorili tako o uporabi modernih tehnologij na področju svetovanja, kot tudi o uporabi sodobnih metod.

 NykobingPM1

 

Erasmus plus logo 

 

Podkategorije

Reference

MIZS slo
Logo EKP socialni sklad SLO slogan
Grb MOP
ZLUS
talum-logotip-barvni
CGP Perutnina
Bolnica-Ptuj
Sava TERME Ptuj logoZnakPOKI