Na vsebino

Poklicno tehniško izobraževanje

 Vpisni pogoji:

uspešno zaključeno izobraževanje za poklic prodajalec, poslovni tajnik ali administrator.

 Predmetnik:

 

EKONOMSKI TEHNIK – POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Ozn.

PROGRAMSKE ENOTE

1. letnik

2. letnik

KT

A Splošnoizobraževalni predmeti
P1 SLOVENŠČINA 13
P2 MATEMATIKA 10
P3 TUJI JEZIK 13
P4 TUJI JEZIK II 4
P5 UMETNOST 2
P6 ZGODOVINA 2
P7 GEOGRAFIJA 2
P8 SOCIOLOGIJA 2
P10 KEMIJA 3
P11 BIOLOGIJA 3
P12 ŠPORTNA VZGOJA 7
B Obvezni strokovni moduli
M1

PROJEKTI IN POSLOVANJE PODJETJA

13
M2 DELOVANJE GOSPODARSTVA IN EKONOMIKA POSLOVANJA 12
M5 KOMERCIALNO POSLOVANJE 6
M11

NEPOSREDNO TRŽENJE

5
C Praktično izobraževanje v šoli
PRAKTIČNI POUK 10
Č Praktično izobraževanje pri delodajalcu    
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 3
D Interesne dejavnosti 4
E Odprti kurikulum 12
UPRAVNO ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
TEMELJNE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

 

Zaključek izobraževanja:

opravljene vse obveznosti v programu ter uspešno opravljena poklicna matura pri naslednjih predmetih:

1. predmet: SLOVENŠČINA

2. predmet: GOSPODARSTVO

3. predmet: MATEMATIKA ali TUJI JEZIK

4. predmet: IZDELEK oz. STORITEV IN ZAGOVOR.

 

 Gradiva:

PRAVNOORGANIZACIJSKI VIDIKI POSLOVANJA (M.Č.)

EKONOMIJA I. (P1) (P2)

EKONOMIJA II. (P1) (P2)

INFORMATIKA (1) (2) (3) (4)

SLOVENŠČINA 1 - slovnica

SLOVENŠČINA 3. LETNIK

KNJIŽEVNOST 1,2

PRIREDNA ZVEZA STAVKOV

UMETNOST

UPRAVNO POSLOVANJE (stari pr.)

PRAVO 1. letnik (stari pr.)

SOCIOLOGIJA (vprašanja)

UPRAVNI POSTOPEK

KNJIŽEVNOST (vprašanja)

EKONOMIJA - vprašanja (2L)

OSNOVE RAČUNOVODSTVA

TEMELJI PRAVNE KULTURE 1. del

TEMELJI PRAVNE KULTURE 2. del - Ustava

BIOLOGIJA - splošni predmet

KEMIJA - splošni

M7 KOMERCIALNO POSLOVANJE - razvrščanje blaga

RAZVOJ IN DELOVANJE GOSPODARSTVA - sodobno gospodarstvo

RAZVOJ IN DELOVANJE GOSPODARSTVA - 2. del

M4 SODOBNO GOSPODARSTVO (1L)

RAZVOJ IN DELOVANJE GOSPODARSTVA - vprašanja

KOMERCIALNO POSLOVANJE (vprašanja)

GEOGRAFIJA - splošni predmet

M4 SODOBNO GOSPODARSTVO - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

UMETNOST (predavanja)

GOSPODARSTVO - vprašanja za poklicno maturo (Mojca VOLK)

EKONOMIJA I.

EKONOMIJA skript (S.L. 12/13)

EKONOMIJA - vprašanja

EKONOMIJA

- delovni list 1

- delovni list 2

- predavanja

- dodatno gradivo

- vprašanja 

OSNOVE RAČUNOVODSTVA 2014 - Power Point predstavitev 1.del2.del

OSNOVE RAČUNOVODSTVA 2014 - delovni listi

OSNOVE RAČUNOVODSTVA 2014 - skript

RAZVRŠČANJE BLAGA

STATISTIKA
STATISTIKA Primer

ZGODOVINA

KNJIŽEVNOST ZA MATURO

VPRAŠANJA IZ KNJIŽEVNOSTI

 

 

Vsa gradiva so shranjena v PDF obliki. Gradivo prenesete na svoj računalnik tako, da kliknete na povezavo.

Za pregled prenesene datoteke potrebujete Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno dobite tukaj.

Opozorilo:  Za dostop do gradiv potrebujete geslo, ki ga dobite v tajništvu LU Ptuj.

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...