Na vsebino

Vpisni pogoji:

uspešno zaključena osnovna šola ali uspešno zaključen program nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih.

Predmetnik:

EKONOMSKI TEHNIK – SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Ozn. PROGRAMSKE ENOTE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik KT
A Splošnoizobraževalni predmeti
P1 SLOVENŠČINA 24
P2 MATEMATIKA 19
P3 TUJI JEZIK 20
P4 TUJI JEZIK II 10
P5 UMETNOST 3
P6 ZGODOVINA 5
P7 GEOGRAFIJA 3
P8 SOCIOLOGIJA 3
P9 PSIHOLOGIJA 3
P10 KEMIJA 5
P11 BIOLOGIJA 5
P12 ŠPORTNA VZGOJA 14
B Obvezni strokovni moduli
M1 POSLOVNI PROJEKTI 12
M2 POSLOVANJE PODJETIJ 13
M3 EKONOMIKA POSLOVANJA 12
M4 SODOBNO GOSPODARSTVO 19
M7 KOMERCIALNO POSLOVANJE 6
M8 UPRAVNO ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE 6
M13 NEPOSREDNO TRŽENJE 5
C Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 30
Č Praktično izobraževanje pri delodajalcu        
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 6
D Interesne dejavnosti 14
E Odprti kurikulum 29
USPEŠNO UČENJE
NAČRTOVANJE KARIERE

Zaključek izobraževanja:

opravljene vse obveznosti v programu ter uspešno opravljena poklicna matura pri naslednjih predmetih:

1. predmet: SLOVENŠČINA

2. predmet: GOSPODARSTVO

3. predmet: MATEMATIKA ali TUJI JEZIK

4. predmet: IZDELEK oz. STORITEV IN ZAGOVOR.

 

Gradiva:

PRAVNOORGANIZACIJSKI VIDIKI POSLOVANJA (M.Č.)

EKONOMIJA I. (P1) (P2)

EKONOMIJA II. (P1) (P2)

INFORMATIKA (1) (2) (3) (4)

UPRAVNI POSTOPEK

SLOVENŠČINA 1 - slovnica

SLOVENŠČINA 3. LETNIK

KNJIŽEVNOST 1,2

PRIREDNA ZVEZA STAVKOV

UMETNOST

POSLOVNA INFORMATIKA

PRAVO 1. letnik (stari pr.)

PSIHOLOGIJA - skipta 2015

PSIHOLOGIJA - vprašanja 2015

SOCIOLOGIJA (vprašanja)

KEMIJA 1. letnik (vprašanja)

TEMELJI PRAVNE KULTURE 1. del

TEMELJI PRAVNE KULTURE 2. del - Ustava

BIOLOGIJA - splošni predmet

KEMIJA - splošni predmet

M7 KOMERCIALNO POSLOVANJE - razvrščanje blaga

KNJIŽEVNOST - vprašanja

BIOLOGIJA - vprašanja (1L) (2L)

EKONOMIJA - vprašanja (2L)

INFORMATIKA (1) (2) (3)

INFORMATIKA - vprašanja

INFORMATIKA - vaje

KOMERCIALNO POSLOVANJE (vprašanja)

RAZVOJ IN DELOVANJE GOSPODARSTVA - sodobno gospodarstvo

RAZVOJ IN DELOVANJE GOSPODARSTVA - 2. del

RAZVOJ IN DELOVANJE GOSPODARSTVA - vprašanja

M4 SODOBNO GOSPODARSTVO - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - vprašanja

INFORMATIKA (seminarske teme)

PRAKTIČNI POUK - vprašanja

EKONOMIJA I.

EKONOMIJA skript (S.L.)

EKONOMIJA - vprašanja

EKONOMIJA

- delovni list 1

- delovni list 2

- predavanja

- dodatno gradivo

- vprašanja 

GOSPODARSTVO - vprašanja za poklicno maturo (Mojca VOLK)

OSNOVE RAČUNOVODSTVA 2014 - Power Point predstavitev 1.del2.del

OSNOVE RAČUNOVODSTVA 2014 - delovni listi

OSNOVE RAČUNOVODSTVA 2014 - skript

RAZVRŠČANJE BLAGA

STATISTIKA
STATISTIKA Primer

ZGODOVINA

KNJIŽEVNOST ZA MATURO

VPRAŠANJA IZ KNJŽEVNOSTI

Vsa gradiva so shranjena v PDF obliki. Gradivo prenesete na svoj računalnik tako, da kliknete na povezavo.

Za pregled prenesene datoteke potrebujete Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno dobite tukaj.

Opozorilo:  Za dostop do gradiv potrebujete geslo, ki ga dobite v tajništvu LU Ptuj.

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...