Na vsebino

Vpisni pogoji:

uspešno zaključen četrti letnik gimnazije alizaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Predmetnik:

EKONOMSKI TEHNIK – POKLICNI TEČAJ

Ozn.

PROGRAMSKE ENOTE

B STROKOVNI MODULI KT
M1 POSLOVANJE PODJETIJ S PROJEKTI 14
M2 EKONOMIKA 9
M3 DELOVANJE GOSPODARSTVA 13
M6 KOMERCIALNO POSLOVANJE 6
M12 NEPOSREDNO TRŽENJE 5
C Praktično izobraževanje v šoli
PRAKTIČNI POUK  
Č Praktično izobraževanje pri delodajalcu
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU 4
E Odprti kurikulum
UPRAVNO ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE 5
POKLICNA MATURA 4
SKUPAJ KREDITNIH TOČK 60

 

Zaključek izobraževanja:

opravljene vse obveznosti v programu ter uspešno opravljena poklicna matura iz predmetov:

1. predmet: SLOVENŠČINA

2. predmet: GOSPODARSTVO

3. predmet: MATEMATIKA ali TUJI JEZIK

4. predmet: IZDELEK oz. STORITEV IN ZAGOVOR.

 

Gradiva:

PRAVNI TEMELJI DELOVANJA GOSPODARSTVA IN DRŽAVE (M.Č.)

SOCIOLOGIJA (vprašanja)

CIVILNO PRAVO (IV)

DELOVNO PRAVO (IV)

POGODBE (V)

UPRAVNI POSTOPEK

POSLOVNA INFORMATIKA (vprašanja)

POSLOVNA INFORMATIKA vaje

M7 KOMERCIALNO POSLOVANJE - razvrščanje blaga

KOMERCIALNO POSLOVANJE (vprašanja)

EKONOMIJA I.

EKONOMIJA skript (S.L.)

EKONOMIJA - vprašanja

EKONOMIJA

- delovni list 1

- delovni list 2

- predavanja

- dodatno gradivo

- vprašanja

GOSPODARSTVO - vprašanja za poklicno maturo (Mojca VOLK)

OSNOVE RAČUNOVODSTVA 2014 - Power Point predstavitev 1.del2.del

OSNOVE RAČUNOVODSTVA 2014 - delovni listi

OSNOVE RAČUNOVODSTVA 2014 - skript

RAZVRŠČANJE BLAGA

 

Vsa gradiva so shranjena v PDF obliki. Gradivo prenesete na svoj računalnik tako, da kliknete na povezavo.

Za pregled prenesene datoteke potrebujete Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno dobite tukaj.

Opozorilo:  Za dostop do gradiv potrebujete geslo, ki ga dobite v tajništvu LU Ptuj.

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...