Vpisni pogoji:

uspešno zaključen četrti letnik gimnazije alizaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Predmetnik:

EKONOMSKI TEHNIK – POKLICNI TEČAJ

Ozn.

PROGRAMSKE ENOTE

B STROKOVNI MODULI KT
M1 POSLOVANJE PODJETIJ S PROJEKTI 14
M2 EKONOMIKA 9
M3 DELOVANJE GOSPODARSTVA 13
M6 KOMERCIALNO POSLOVANJE 6
M12 NEPOSREDNO TRŽENJE 5
C Praktično izobraževanje v šoli
PRAKTIČNI POUK  
Č Praktično izobraževanje pri delodajalcu
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU 4
E Odprti kurikulum
UPRAVNO ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE 5
POKLICNA MATURA 4
SKUPAJ KREDITNIH TOČK 60

 

Zaključek izobraževanja:

opravljene vse obveznosti v programu ter uspešno opravljena poklicna matura iz predmetov:

1. predmet: SLOVENŠČINA

2. predmet: GOSPODARSTVO

3. predmet: MATEMATIKA ali TUJI JEZIK

4. predmet: IZDELEK oz. STORITEV IN ZAGOVOR.

 

Gradiva:

PRAVNI TEMELJI DELOVANJA GOSPODARSTVA IN DRŽAVE (M.Č.)

SOCIOLOGIJA (vprašanja)

GPO (1.kolokvij) (vprašanja)

GPO (2.kolokvij)

CIVILNO PRAVO (IV)

DELOVNO PRAVO (IV)

POGODBE (V)

UPRAVNI POSTOPEK

POSLOVNA INFORMATIKA (vprašanja)

POSLOVNA INFORMATIKA vaje

M7 KOMERCIALNO POSLOVANJE - razvrščanje blaga

KOMERCIALNO POSLOVANJE (vprašanja)

GPO1 dodatek - učni listi

EKONOMIJA I.

EKONOMIJA skript (S.L.)

EKONOMIJA - vprašanja

EKONOMIJA

- delovni list 1

- delovni list 2

- predavanja

- dodatno gradivo

- vprašanja

GOSPODARSTVO - vprašanja za poklicno maturo (Mojca VOLK)

OSNOVE RAČUNOVODSTVA 2014 - Power Point predstavitev 1.del2.del

OSNOVE RAČUNOVODSTVA 2014 - delovni listi

OSNOVE RAČUNOVODSTVA 2014 - skript

RAZVRŠČANJE BLAGA

 

Vsa gradiva so shranjena v PDF obliki. Gradivo prenesete na svoj računalnik tako, da kliknete na povezavo.

Za pregled prenesene datoteke potrebujete Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno dobite tukaj.

Opozorilo:  Za dostop do gradiv potrebujete geslo, ki ga dobite v tajništvu LU Ptuj.

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...