Na vsebino

 

Vpisni pogoji:

v izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo, srednje poklicno izobraževanje – PREKVALIFIKACIJO ali ima nedokončano srednješolsko izobraževanje. 

Predmetnik:

 

PREDMETNIK

1. letnik

2. letnik

3. letnik

KT

Splošno izobraževalni predmeti

Slovenščina

12

Matematika    

12

Tuji jezik – NEMŠČINA             ANGLEŠČINA

 9

Umetnost           2
Naravoslovje 6
Družboslovje 6
Športna vzgoja oproščeni oproščeni oproščeni 7
Strokovni moduli

M1 - Temelji gospodarstva

5
M2 - Poslovanje trgovskega podjetja

 16

M3 - Prodaja blaga

27

M4 - Upravljanje z blagovno skupino živil

 5

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 36

Interesne dejavnosti

6

Odprti kurikulum

Osebnostna rast človeka:

Nadgradnja osnovnih znanj

19

10

 

Zaključek izobraževanja:

vse obveznosti po programu in zaključni izpit pri predmetih:

1. predmet: SLOVENŠČINA

2. predmet: IZDELEK oz. STORITEV in ZAGOVOR

Gradiva:

NARAVOSLOVJE (1L) (2L)

UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO ŽIVIL - poznavanje živil

PSIHOLOGIJA PRODAJE

UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO ŽIVIL - prodaja živil

TEMELJI PRAVNE KULTURE 1. del

TEMELJI PRAVNE KULTURE 2. del - Ustava

TEMELJI GOSPODARSTVA - gospodarske dejavnosti

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - vprašanja

POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA

DRUŽBOSLOVJE - skripta

DRUŽBOSLOVJE - vprašanja

M3 PRODAJA BLAGA - poznavanje blaga

SLOVENŠČINA - oblikoslovje

Besedotvorje

Skladnja

Priredna zveza stavkov

Pravno organizacijski vidik poslovanja

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO - skripta

OSEBNOSTNA RAST - gradivo

 

Vsa gradiva so shranjena v PDF obliki. Gradivo prenesete na svoj računalnik tako, da kliknete na povezavo.

Za pregled prenesene datoteke potrebujete Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno dobite tukaj.

Opozorilo:  Za dostop do gradiv potrebujete geslo, ki ga dobite v tajništvu LU Ptuj.

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...