Na vsebino

Vpisni pogoji:

dokončan četrti letnik gimnazije ali dokončan zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Predmetnik:

 

PREDŠOLSKA VZGOJA –

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Ozn.

PROGRAMSKE ENOTE

B

STROKOVNI MODULI

KT

M1

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE

3

M2

PREDŠOLSKA PEDAGOGIKA

3

M3

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

3

M4

VARNOST IN ZDRAVJE V VRTCU

3

M5

KURIKULUM ODDELKA V VRTCU

6

M6

LIKOVNO, GLASBENO IN PLESNO IZRAŽANJE

16

M10

LIKOVNO IZRAŽANJE

6

C

Praktično izobraževanje v šoli

PRAKTIČNI POUK

-

Č

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

12

E

Odprti kurikulum

ŠPORT SKOZI IGRO

4

POKLICNA MATURA

4

SKUPAJ KREDITNIH TOČK

60

 

Zaključek izobraževanja:

opravljene vse obveznosti po programu in poklicna matura iz predmetov:

  1. predmet: SLOVENŠČINA
  2. predmet: VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA
  3. predmet: MATEMATIKA ali TUJI JEZIK
  4. predmet: IZPITNI NASTOP IN ZAGOVOR. 

Gradiva


Dodatna gradiva za poklicno maturoVsa gradiva so shranjena v PDF obliki. Gradivo prenesete na svoj računalnik tako, da kliknete na povezavo. Za pregled prenesene datoteke potrebujete Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno dobite tukaj.

Opozorilo:  Za dostop do gradiv potrebujete geslo, ki ga dobite v tajništvu LU Ptuj.

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...