Na vsebino

Tudi ta program je novost, namenjen pa je starejšim odraslim, praviloma upokojenim in neaktivnim na trgu dela, ki si želijo pridobiti znanje in usposobljenost za aktivno in uspešno urejanje svojega življenja in sodelovati v življenju skupnosti ter v preteklosti niso imeli dovolj priložnosti za izobraževanje.

Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar bi udeležencem omogočalo lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne družbene dejavnosti in dvig samozavesti ter tudi dvig kakovosti življenja.

Na koncu naj še enkrat poudarimo, da so prav vsi programi za udeležence brezplačni in da vabimo vse, ki si želijo narediti nekaj zase, si pridobivati nove spretnosti in znanja ali utrditi stara ter si tako dvigniti pozitivno samopodobo, da nas obiščejo in se pridružijo množici zadovoljnih udeležencev.

Programe za dvig ravni pismenosti sofinancirata MŠŠ in ESS

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...