Na vsebino

visokošolsko strokovno izobraževanje

Vpisni pogoji:

  • poklicna ali splošna matura
  • zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu

Predmetnik:

1. letnik
Osnove pedagogike
Didaktika in izobraževalna tehnologija
Slovenski jezik 1
Glasbeni jezik
Uvod v okoljsko zdravje
Plesne dejavnosti
Predšolska pedagogika
Razvojna psihologija
Gibalni razvoj otroka
Mladinska književnost
Praktično usposabljanje 1 (3 tedne)
2. letnik
Slovenski jezik 2
Gibalno - športne dejavnosti
Glasbene dejavnosti in igre
Likovne dejavnosti
Zgodnje učenje družboslovja
Pedagoško raziskovanje
Pedagoška psihologija
Sociologija vzgoje
Zgodnje učenje slovenščine
Zgodnje učenje naravoslovja
Zunanji izbirni predmet tuj jezik
Praktično usposabljanje 2 (3 tedne)
3. letnik
Jezikovne dejavnosti v vrtcu
Lutke, drama, mediji
Zgodnje učenje matematike
Tehnične dejavnosti
Filozofija vzgoje
Otrok in glasba
Specialna pedagogika
Zunanje izbirni predmet
Notranje izbirni predmet
Praktično usposabljanje 3 (3 tedne)
Diplomska naloga

 

Zaključek izobraževanja:

Študent zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom določene obveznosti in tudi opravi ter zagovarja diplomsko nalogo.

Pridobitev naziva:

diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS) oz. diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS).

Spletna stran PEF Koper

http://www.pef.upr.si/

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...