Na vsebino

Zgibanki:

 
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto izvaja visokošolski (VS) in univerzitetni (UN) strokovni študijski program Inženiring in vozila ter magistrski (MAG) in doktorski (DR) študij Inženiring in avtomobilska industrija. Klasična oblika izrednega študija se izvaja v popoldanskem času na sedežu fakultete, oblika izrednega študija na daljavo pa predstavlja sodobno obliko študija s pedagoško in tehnično podporo. Zagotavlja visoko dostopnost študija posameznikom (tudi na izpitnih centrih po Sloveniji), ki se iz različnih razlogov ne morejo redno udeleževati študijskih obveznosti. Diplomant fakultete pridobi strokovni naziv diplomirani inženir strojništva oz. magister inženir strojništva oz. doktor znanosti.  
 
Na fakulteti sledimo potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in konkurenčnosti gospodarstva. Med najbolj deficitarnimi in iskanimi poklici v Sloveniji so strojniki, veliko povpraševanje je tudi na evropskem in globalnem trgu. Delodajalci izražajo potrebo po strokovnih kadrih, katerih znanja obsegajo tehnična in tehnološka znanja, ker pa vstopamo v obdobje digitalizacije, je potrebna tudi višja stopnja interdisciplinarnosti. Inženirji so bili v svetovni zgodovini veliki ustvarjalci napredka in njihovo delo bo tudi v prihodnje osnova gospodarske moči.
 
Fakulteta zagotavlja okolje in pogoje, potrebne za implementacijo učenja in poučevanja, ki je osredotočeno na študente, se  prilagaja potrebam študentov z organizacijo terminov predavanj, dosegljivostjo referata, dosegljivostjo in razpoložljivostjo visokošolskih učiteljev. Predavatelji so priznani  strokovnjaki iz akademskega okolja, gospodarstva ter globalnega trga, ki vnašajo aktualne novosti v študijske programe. 
 
Vabimo vas na informativne dneve, kjer vam bomo podrobneje predstavili programe, vpisni postopek in organizacijo študija. Odvijali se bodo na sedežu fakultete. 
 

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...