Na vsebino

iYOT: In Your Own Time! (Ob svojem času!)

iYOT-transparent-600Projekt iYOT je ERASMUS+ pridobitev, v kateri sodeluje 5 partnerjev iz 5 EU držav (Slovenija, Švedska, Španija, Portugalska in Avstrija). LUP je vodilni partner projekta, ki je vreden 181.000 EUR in traja od septembra 2015 do septembra 2017.

Partnerji bomo raziskali svetovalne sisteme na področju izobraževanja v sodelujočih državah, s poudarkom na izobraževanju odraslih (5). Na podlagi rezultatov bomo pripravili smernice za mobilno svetovanje v izobraževanju odraslih (1), ki bodo osnova za implementacijo spletne platforme za podporo svetovanja odraslim z delujočo mobilno aplikacijo, imenovano iYOT – »In your own time!« (Ob svojem času (1)).

Svetovalci iz vsake partnerske države bodo usposobljeni za podporo udeležencem kot mentorji v svetovanju (5x5 = 25 svetovalcev).

Svetovalec bo deloval kot usposobljeni strokovnjak za zagotavljanje informacij, podporo udeležencem svetovanja, ponudbe in možnosti za mobilnost, možnosti zaposlitve ali usposabljanja na daljavo in podobno. Svetovalci bodo sodelovali z regionalno interesno skupino (stakeholders, deležniki), s čimer izboljšujemo razpoložljivost in dostop do izobraževanja in svetovanja odraslih in dejavnosti vseživljenjskega učenja, ki podpira dvig ravni usposobljenosti, izboljšanje samopodobe in aktivnega vključevanja v delovno in mobilno družbo.

 

Projekt iYot predvideva 3 intelektualne rezultate: Guidelines for mobile guidance counselling service (Priporočila za svetovanje na daljavo), Curricula for iYOT guidance counsellors (Kurikulum za iYOT svetovalce) ter iYOT mobile application (iYOT mobilna aplikacija).

 

Partnerji smo pričeli s projektom v septembru 2015 s Kick-off srečanjem na Ptuju, kjer smo si razdelili naloge za posamezne intelektualne rezultate. Ker smo v prijavnici predvideli, da bo pri IO1 sodelovalo vseh 5 partnerjev, smo si temu ustrezno razdelili tudi aktivnosti ter pričeli z intenzivnim delom na IO1.
 
Vsak partner je dokončal nacionalno raziskavo o svetovalnih dejavnosti v izobraževanju odraslih v posamezni partnerski državi, opravil 5 intervjujev s svetovalci, ki delajo z udeleženci v izobraževanju ter pripravil predloge za State-of-the-art dokument (vzorčni primeri v EU s področja svetovanja).
 
To je bila osnova za pripravo prvega projektnega dokumenta iz IO1: Guidelines for iYOT mobile guidance counsellors, ki smo ga pričeli pripravljati takoj po drugem partnerskem srečanju na Dunaju, kjer smo določili tudi terminski načrt. Partnerji smo se dogovorili še, da bomo vzporedno pričeli s pripravo modularnega pregleda učnih ciljev (learning objectives), ki izhajajo iz Guidelines, in ki bodo osnova za pripravo drugega IO2: Curricula for iYOT guidance counsellors. Učne cilje smo določili na podlagi predhodno dogovorjene strukture kurikula, in sicer tako, da je vsak izmed partnerjev pripravil učne cilje za svoj izobraževalni modul.
Tako je P1 pripravil učne cilje izobraževalnega modula M4 (Recognition of non-formal knowledge), P2 učne cilje izobraževalnega modula M1 (Adult education), P3 cilje modula M2 (Counselling services), P4 je pripravil učne cilje za M4 (Communication methods) ter še partner P5, ki je pripravil učne cilje za M5: iYOT mobile app administration.
 
Kot rečeno, smo vzporedno z omenjenimi aktivnostmi izvajali tudi potrebne dejavnosti za pripravo Guidelines for iYOT mobile counsellors, ki predstavljajo napotila za implementacijo iYOT svetovalnih metod v določenih okoljih, povezanih z mobilno aplikcijo iYOT, namenjeno komunikaciji med svetovalci in uporabniki.
 
IO2: Curricula for iYOT mobile guidance counsellors je bil dokončan do 15.8.2016. Pripravili smo vseh 5 izobraževalnih modulov v strukturni obliki, jih nadgradili z učnimi cilji, in celoten seznam učnih dopolnili z učnim gradivom, namenjenim tudi e-izobraževanju.
 
Tudi aktivnosti v IO3: izdelava mobilne aplikacije iYOT za podporo svetovanju na daljavo je že pripravljena in je trenutno v fazi testiranja.
 
Prvi stik z uporabniško izkušnjo smo preizkušali na C1 Usposabljanju za iYOT mobilne svetovalce, ki smog a izvedli konec meseca marca 2017 na Ptuju. Sodelovalo je 25 svetovalcev iz petih evropskih držav, ki so v petih dneh usposabljanja usvojili spretnosti in znanja za uporabo mobilne aplikacije.
 
Podrobnosti o projektu si lahko preberete na uradni spletni strani www.iyot.eu., kjer boste našli tudi vse povezave in informacije v zvezi z mobilno aplikacijo, uporabo spletne učilnice in projektu na sploh.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije iz programov Erasmus+.

 

iYOT partnerji:

  1. Slovenija – Ljudska univerza Ptuj (Ptuj)
  2. Avstrija – Universität Wien (Dunaj)
  3. Švedska – Sverigefinska Folkhögskolan (Haparanda)
  4. Portugalska – União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim
  5. Španija – Método Estudios Consultores S.L. (Vigo)
 
 

EU flag-Erasmus vect POSiYOT-transparent-600

Fotografije

DSC 7163a

DSC 6894a

DSC 5710a

DSC 2491 2

 

 

 

iYOT announcements on partners webpages:

METODO CONSLUTORES (Spain)

UNIVERSITY OF VIENNA

Follow us on Facebook.