Na vsebino

     

 

 LUP Logo   logoNaravaNaKrozniku 

Ljudska univerza Ptuj, Kmetija Murko Zgornja Hajdina, Kmetija Murko Lancova vas in Kmetija Furek Zgornja Hajdina, smo partnerji v projektu Narava na krožniku, ki je nastal na osnovi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in se formalno zaključuje v sredini meseca julija 2021.

Cilj projekta je bila priprava osnovnih pogojev za izvajanje izobraževalnih vsebin na kmetiji. V projektne aktivnosti smo tako vključili otroke iz vrtca, učence OŠ Hajdina, njihove učitelje, starše in stare starše, upokojence, člane različnih društev in člane lokalnih kmetijskih gospodarstev.

V celotnem projektnem obdobju smo izvedli 57 različnih delavnic, posneli filmčke in predstavitve:

 • 9 delavnic s predavanji in praktično izvedbo gomilaste grede z in brez ovčje volne, 37 udeležencev
 • 10 IKT usposabljanj/delavnic za člane partnerstva, 12 udeležencev
 • 2 izvedbi/delavnici praktičnega izobraževanja na kmetiji – izdelava fermentiranih mlečnih izdelkov, skute in surovega masla, 8 udeležencev
 • 5 usposabljanj/delavnic iz andragoško – pedagoških znanj, 5 udeležencev
 • 3 delavnice peke kruha, kvašenega peciva in peke sladic, 10 udeležencev
 • 19 eksperimentalnih usposabljanj /delavnic za učence OŠ Hajdina, 478 udeležencev
 • 6 delavnic za otroke iz vrtca OŠ Hajdina, 92 udeležencev
 • 1 delavnica za starejše odrasle, 14 udeležencev
 • 2 promocijski delavnici za člane kmetij, ki niso partnerji v projektu, 24 udeležencev
 • 3 promocijski/dokumentarni filmi v trajanju do 5 minut
 • Predstavitev projekta članom U3ŽO na LU Ptuj, 15 udeležencev
 • Zaključna konferenca, 15 udeležencev

Skupaj torej več kot 700 udeležencev.

Nekatere izobraževalne vsebine so se izvajale praktično, druge pa v obliki predavanj, ob podpori video in foto gradiv, ki so nastale med samimi projektnimi aktivnostmi.

Namen projekta je bil torej predvsem izobraževanje otrok in mladine o pridelavi ter pomenu zdrave, lokalno pridelane hrane, na praktičnih postopkih pridelovanja in pripravi. Pri tem nas je vodila želja, da otroci spoznajo načine, postopke in potreben trud, da jed pride na krožnik in da jo tako bolj cenijo in spoštujejo.

Glede na letni čas, smo nekatere učne vsebine prikazali praktično, nekatere pa s filmčki in foto-gradivi. S temi gradivi smo prikazali celoten proces potrebnih opravil in del na kmetiji, od priprave zemlje, setve, obdelave, žetve in nato predelave žit v užitne dobrote. Zajeli smo še prikaz tradicionalne in ekološke pridelave ter predelave povrtnin po principih permakulture. S tem načinom smo želeli ponazoriti, kako lahko sami, z malo truda, pridelamo zdravo hrano in hkrati zdravo jemo, poleg tega pa še varujemo okolje. Tak pristop k pridelavi namreč upošteva naravne zakonitosti varovanja rastlin, izboljševanje rodovitnosti tal z zelenim gnojenjem, kompostiranjem, zastiranjem. Permakultura omili težave okoljskih sprememb z ukrepi za zmanjšanje vpliva suše.

V tem času so nastali trije promocijsko dokumentarni filmi v trajanju do 5 minut, velik arhiv fotografij, PowerPoint predstavitve za otroke in širšo javnost. Projekt smo diseminirali na dogodku Seniorijada 2019, v Centru za družine - Špajza modrosti, ga predstavili članom U3ŽO na LU Ptuj, pripravili različne informativno promocijske tiskovine, ga objavili na projektni spletni in FB strani.

 

Ukrep: M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020,   

Podukrep: M16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani,

Trajanje projekta: 16. 7. 2018 do 16. 7. 2021,

Vrednost projekta: 44.612,53 EUR.

Projektni partnerji:

 • Ljudska univerza Ptuj (vodilni partner)
 • Kmetija Murko Zgornja Hajdina (član partnerstva)
 • Kmetija Murko Lancova vas (član partnerstva)
 • Kmetija Furek (član partnerstva)
 • Osnovna šola Hajdina (pridruženi partner)

 

Projekt financira RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).

 

logo EKRP    logoRazvojPodezelja    logo MKGP 

 

V času epidemije, ko vse poteka na daljavo, lahko brezplačno preverite vaše digitalne spretnosti, ki so ob razvoju različnih tehnologij vse bolj pomembne.

Brezplačno preverjanje vam omogoča spletni vprašalnik SVOS, s katerim boste poleg digitalnih preverili tudi vaše bralne in matematične spretnosti.

Povezava na vzorčni test: https://pismenost.acs.si/svos/

 

BI RADI IZVEDELI VEČ?

LOKALNA TOČKA: Ljudska univerza Ptuj, 02 749 21 55, 051 389 660.

Pišite nam: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

SVOS logo 1 

Z Andragoškim centrom Slovenije sodelujemo pri izvajanju individualnega ocenjevanja spretnosti odraslih, ki je za odrasle diskretno in brezplačno. SVOS (Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti),  je za slovenski prostor prilagodil Andragoški center Slovenije, ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

SVOS je spletni diagnostični inštrument, ki ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti za odrasle vseh starosti Ponuja zanesljive in veljavne ocene: kognitivnih spretnosti (besedilne in matematične spretnosti, spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih) in lastno oceno spretnosti za posameznike - nekognitivne spretnosti (raba spretnosti, zdravje in osebna blaginja, vedenjske kompetence, poklicni interesi in namere. 

  

Lokalna točka za izvajanje ocenjevanj SVOS zagotavlja:

 

 • brezplačen dostop do reševanja vprašalnika SVOS,

 • miren prostor za izvajanje ocenjevanj in potrebno tehnično opremo,

 • podporo med in po reševanju,

 • razlago pridobljenih rezultatov, če se posameznik sam odloči za to,

 • svetovanje za primerno izobraževanje in razvoj spretnosti.

   

BI RADI IZVEDELI VEČ?

SVOS je dostopen prek svetovnega spleta, in omogoča veljavne in zanesljive rezultate o ključnih spretnostih potrebnih za delo, življenje v skupnosti in v domačem okolju.

LOKALNA TOČKA: Ljudska univerza Ptuj

Pišite nam: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Več o vprašalniku SVOS si lahko preberete tudi na https://svos.acs.si.

 

SVOS logo 1

 

 LOGO MIZS ACS EU

 LU PTUJ STROJNISTVO

 

ŠTUDIJ STROJNIŠTVA: izredni študij v klasični obliki in na daljavo

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto vljudno vabi na informativni dan, ki bo v torek, 8. 9. 2020, ob 17.00 v prostorih Ljudske univerze Ptuj.

 

 

 

Z 18. 5. 2020 javni zavod postopoma odpira vrata tako zaposlenim, zunanjim sodelavcem in  udeležencem izobraževanja odraslih.  Ponovno odpiranje javnega zavoda narekuje vsem  deležnikom kar nekaj nujnih sprememb. Zavedamo se, da so ozaveščenost odraslih, njihova temeljna znanja in vedenja o ukrepih za preprečevanje širitve Covid 19 na zelo visoki ravni. Kljub temu pozivamo vse deležnike v izobraževanju odraslih, da se seznanijo s Priporočili za ponovno vzpostavitev izobraževalnega procesa in drugih dejavnosti na Ljudski univerzi Ptuj in da jih v celoti spoštujejo. 
 
Način dela zaposlenih in zunanjih sodelavcev in ravnanja udeležencev bodo potekali v drugačnih pogojih, kot smo jih bili vajeni pred nastopom epidemije.  
Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID 19 so dosegljiva na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 

Najpomembnejši splošni higienski ukrepi za nadzor okužbe s SARS-CoV-2 so: 
• da bolni ostanete doma (tudi ob prvih znakih bolezni);  
• da se v skupnih prostorih (avla, hodniki, stopnišče, WC) ne zadržujete;
• da ob vstopu in v času zadrževanja v skupnih prostorih obvezno nosite masko, ki si jo sami priskrbite; 
Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
• da spoštujete pravila higiene rok (umivanje in razkuževanje);  Infografika z nasveti o umivanju rok je dosegljiva na povezavi:  
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 
• da se izogibate dotikanju obraza z nečistimi rokami; 
• da spoštujete higieno kihanja in kašljanja; 
• da vzdržujete primerno medosebno razdaljo (najmanj 1,5 m) - ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, saj razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni. 
 
 
IZJAVA UDELEŽENCA 
 
Udeleženci (oz. njihovi zakoniti zastopniki/skrbniki) na prvem srečanju obvezno oddajo učitelju ali strokovnemu delavcu izpolnjeno in podpisano izjavo.  
Izjavo izpolnijo in podpišejo polnoletne osebe na prvem srečanju.   
Udeleženci s podpisano izjavo jamčijo, da v prostore zavoda vsakič vstopajo popolnoma zdravi oziroma se obvežejo, da bodo v primeru okužbe s SARS-CoV-2 vodstvo zavoda nemudoma obvestili.  
 

VPIS, INFORMACIJE, SVETOVANJE  
 
Dostop do tajništva/vpisne službe in drugih zaposlenih na Ljudski univerzi Ptuj, Mestni trg 2 je za stranke in tudi za obstoječe udeležence možen izključno po predhodnem dogovoru.  Za srečanje se dogovorite preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; ali po telefonu 02 749 21 50. Če se zanimate za posamezna  področje: 

•  SREDNJE ŠOLE, TEČAJI, USPOSABLJANJA:
Bernarda Kvas:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;  ali
M: 051 389 660 
Matjaž Habjanič: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; ali
M:051 338 590

• SVETOVALNO SREDIŠČE
Mateja Hlupič: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali
 M:051 389 660 
 
• SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE
Dušan Šilak: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali
T: 02 749 21 51 
 
• ŠPAJZA MODROSTI:
Janja  Kafel: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; ali
T:02 749 21 58 

Zaradi izvrševanja priporočil za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 strank, ki ne bodo predhodno najavljene, na žalost, ne bomo smeli sprejeti.    
 
  
VSTOP V ZGRADBO   
 
Vstop v prostore/zgradbo je dovoljen zdravi osebi, ki nosi masko in je udeleženec izobraževanja odraslih (ima pouk ali aktivnost) oz. ima dogovorjen termin za svetovalno obravnavo, vpis, informiranje, idr. ter si je ob vhodu razkužila roke. 
 
 
PRIPOROČILA UDELEŽENCEM
 
• Obvezno spoštovanje urnikov in prostorske razporeditve (številka učilnice). 
• Točnost prihajanja k pouku, na vpis, svetovalno obravnavo, …  
• Obvezno posamično vstopanje v zgradbo največ 5 - 10 min pred predvideno aktivnostjo in ob tem ohranjanje 1,5 do 2 metrske medosebne razdalje.  
• Prepovedano zadrževanje v notranjosti zgradbe (avla, hodniki, stopnišče) pred in po aktivnosti. 
• Obvezno izogibanje zastojem pred, na poti v in iz sanitarij (WC).  
• Upoštevanje dodatnih navodil zaposlenih in zunanjih sodelavcev. 
• Odsvetovana je uporaba avtomata z živili in kavo.
• Po potrebi prinesite hrano in pijačo s seboj. 
• Za ostanke hrane in druge smeti (embalaža) poskrbite sami in jih odnesete s seboj.  
• Seznanitev z zdravstvenimi omejitvami v času sproščanja ukrepov.
 
Navodila za preprečevanje okužbe s COVID-19 se nahajajo tudi ob vhodu, v učilnicah in na drugih vidnih mestih po zavodu.  
 
UČILNICE 
 
• Pred začetkom pouka, med in po pouku učitelj oz. osebje temeljito prezračuje učilnice.   Vrata učilnice zapira in odpira prednostno učitelj (sicer kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % etanol). 
• Vsaki učni skupini je dodeljena matična učilnica, kjer se izvaja pouk po urniku.  
• Udeleženci ohranjajo razporeditev miz v učilnici. 
• Učitelj pred začetkom in pred zaključkom pouka, ko udeleženci pospravijo svoje potrebščine in gradiva, poškropi mize z razkužilom.
• Med krajšimi odmori naj udeleženci in učitelj ne zapuščajo učilnic oz. naj ravnajo v skladu s splošnimi higienskimi priporočili v dogovoru z učiteljem.  
• Udeleženci si šolskih potrebščin, pripomočkov in gradiv med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.  
 
V vsaki učilnici se nahaja: 
  • razkužilo za roke;  
  • plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike.  
 

SANITARIJE / WC
 
• Pred sanitarijami in v predprostoru sanitarij bodo talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje.  
• Vrata v sanitarije naj se po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo papirnate brisačke.
• V sanitarijah bo vedno na voljo milo in papirnate brisačke.  
• V sanitarijah so nameščene infografike z nasveti za umivanju rok.
 
 
OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 – LJUDSKA UNIVERZA PTUJ 
 
Če se zaposlenemu, zunanjemu sodelavcu ali udeležencu/stranki pojavijo znaki akutne okužbe dihal in vročina, se osebo napoti domov oz. pošlje v sobo za izolacijo. Za pot domov se odsvetuje uporaba javnega prevoza.  
Če je pri osebi kasneje potrjena okužba s COVID-19, je oseba dolžna o tem obvestiti Ljudsko univerzo Ptuj na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oz. 02 749 21 50. 
Zavod o tem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo, s katero se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelo osebo. 
Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. Ministrstvo za zdravje lahko izda odločbo o karanteni. 
 
Hvala, da upoštevate vsa priporočila in s tem skrbite za svoje dobro počutje in zdravje vseh.  
 
 
 
Kolektiv Ljudske univerze Ptuj  
 
 
Ptuj, 14. 5. 2020
 
 

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...