Na vsebino

Center za deficitarne poklice s pomočjo virtualne resničnosti

 

Skupni izzivi programskega področja, ki ga želimo v našem projektu s čezmejnim sodelovanjem obravnavati so deficitarni poklici, ki so na območju Slovenije in Avstrije v veliki večini enaki. Oboji se soočamo s pomanjkanjem kadra, ki bi bil ustrezno usposobljen in bi se bil pripravljen zaposliti na omenjenih delovnih mestih. V skladu s tem bomo iskali poklice na področju elektrotehnike, kovinarstva, gradbeništva, IKT, oskrbe ter hotelirstva in gostinstva ter določili iz vsake kategorije poklice, ki jih na obeh straneh meje najbolj primanjkuje.

 

Splošni cilj projekta je vzbuditi interes pri mladih in brezposelnih, predvsem iz ruralnega okolja, ki se odločajo in izbirajo/spreminjajo poklicno pot, da se z inovativnim skupnim pristopom s pomočjo virtualne resničnosti (preizkus določenih spretnosti v deficitarnih poklicih z uporabo VR očal) navdušijo za poklice, ki veljajo za deficitarne tako v SI kot v AT. Nadalje je naš namen deficitarnim poklicem dvigniti prepoznavnost, vlogo in pomen v družbi in s tem izboljšati položaj na trgu dela ciljnim skupinam in potencialno zadržati kader na obeh straneh meja.

 

Logo-Slovenia-Austria-English-Monolingual-RGB-Color-01-400x121.png

 

Barvni-napis-_-Prozorno-ozadje-prelom-1024x232.png