Na vsebino

ERASMUS+ KA2 2021

 

CT:VR: Creative Teaching through Virtual Reality (Kreativno poučevanje s pomočjo navidezne resničnosti)

 

CTVR.png

 

O projektu

Kakovostni učitelji so bistveni za uspeh digitalne preobrazbe v šolah. Učitelji, trenerji, mentorji ter učitelji vseživljenjskega učenja potrebujejo usposabljanje za dvig kompetenc o uporabi digitalnih orodij, da bi jih sčasoma lahko uporabljali na karseda inovativen in predvsem učinkovit način.

Projekt CT:VR obravnava pozitivno uporabo digitalnih orodij v izobraževalnih ustanovah za odrasle za zagotavljanje bolj vključujočega in interaktivnega učenja. Uvedba učilnic VR v šolski kurikulum je nedvomno ustvarjalna in inovativna rešitev za soočanje z različnimi vrstami tveganja, kakršnim smo bili denimo priča v obdobju pandemije. Ustvarjanje učilnic VR bo izboljšalo razvoj spretnosti in kompetenc, ki krepijo ustvarjalnost učiteljev v izobraževanju odraslih. Digitalna orodja, kot so učilnice s podporo virtualne resničnosti, bi morala dopolnjevati tradicionalno učenje v šolah. Tako bi združili idejo digitalnega in analognega učenja, s čimer bi potencialno dosegli boljše izobraževalne rezultate. Slednje pa lahko dosežemo le, če učitelje naučimo uporabe omenjenih digitalnih in VR/AR orodij prihodnosti.

Namen

  • krepitev zmožnosti izobraževalcev odraslih za implementacijo VR/AR kot del učnih načrtov za uporabo v izobraževanju na daljavo
  • izboljšano poznavanje inovativnih pedagoških orodij in novih tehnologij v izobraževanju odraslih
  • izboljšane pedagoške sposobnosti za dvig privlačnosti in uporabnosti učenja na daljavo
  • boljše razumevanje pričakovanj in potreb v odprtih učnih okoljih, s poudarkom na VR/AR
  • izdelava smernic z video vajami za izvajanje CT:VR učnih načrtov za izobraževalce odraslih

Cilji

  • Vzpostavitev VR učilnic za krepitev izobraževalne ustvarjalnosti.
  • Izvajanje mešanih metodologij poučevanja (analogno-digitalno), ki bodo vodile k boljšim učnim rezultatom.
  • Doseganje digitalne enakosti z zagotavljanjem enakega dostopa do učnih virov.
  • Krepitev vloge izobraževalcev in njihovih pedagoških veščin z usposabljanjem o VR učilnicah in digitalnih orodjih na področju izobraževanja.

Rezultati

Raziskave orodij in metodologij VR v izobraževanju odraslih

Poglobljena raziskava gradiv, orodij in najboljših praks s področja virtualne in razširjene resničnosti v izobraževanju.

CT:VR Učni načrti za VR

Izdelan učni načrt, sestavljen iz seznama postopkov in metodologij v zvezi z implementacijo VR na treh ravneh: organizacijski, učiteljski/mentorski, udeleženčevi. Služil bo kot priročnik za uporabo v organizacijah ali za potrebe učiteljev.

CT:VR Smernice za VR z video učnimi gradivi

Zbirka dobrih praks izvajanja VR/AR na področju izobraževanja organizacij, ki že uporabljajo VR kot del svojih izobraževalnih programov.

plakat-CT-VR-SL_compressed.png

 

Brosura-CTVR-stran_1.png

 

Brosura-CTVR-stran_2.png

Spletna stran

www.ctvr.eu

Projektni partnerji:

SAN VIATOR, Španija (vodilni partner)

Ljudska univerza Ptuj

Ljudska univerza Murska Sobota

C.M. SKOULIDI & SIA E.E., Grčija

LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY, Francija

 erasmus.jpg

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov:  info@lu-ptuj.si 
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...