Na vsebino

ERASMUS+ KA2 2023: FOCUS: Foreign Language Opportunities for Childred with Unoque Skills

Struktura projekta:

Jezikovni pedagogi se zavedajo, da je vsak učenec in razred edinstven in da je za optimalne učne rezultate potreben individualen pristop k poučevanju. To je še posebej pomembno za otroke z učnimi težavami, ki se lahko pri učenju tujega jezika srečujejo s težavami v maternem jeziku, kar ovira njihovo sposobnost razvijanja jezikovnih spretnosti, kot so poslušanje, branje, črkovanje in pisanje. Te težave se lahko med učenjem jezika celo povečajo

Učenje z digitalnimi igrami (DGBL) je inovativna metoda, ki podpira otroke v učnem procesu. Je eden najboljših načinov poučevanja učencev v osnovnih šolah, saj se ujema z interesi učencev in ustvarja novo perspektivo v kulturi učenja. Učitelji osnovnošolskega izobraževanja imajo lahko ključno vlogo pri podpori DGBL z razvijanjem dejavnosti, ki uporabljajo digitalna orodja in metode za zagotavljanje kakovostnega in vključujočega izobraževanja.

Cilj projekta FOCUS je učiteljem tujih jezikov v osnovnih šolah zagotoviti potrebna orodja, kot so digitalne izobraževalne igre, za uporabo metode DGBL pri poučevanju tujih jezikov otrok z učnimi težavami. Ta projekt bo izboljšal znanje, spretnosti in kompetence učiteljev tujih jezikov pri poučevanju otrok (6-12 let) z učnimi težavami z uporabo metod DGBL ter okrepil njihove mehke in transverzalne spretnosti glede vključevanja učencev z učnimi težavami.

Specifična področja projekta so:

 

 • pomanjkanje znanja in spretnosti učiteljev tujih jezikov pri poučevanju otrok z učnimi težavami:

Učitelji nimajo potrebnega znanja in spretnosti za ustvarjanje vključujočega učnega okolja za otroke z učnimi težavami, ki predstavljajo pomemben del populacije učencev. Poleg tega dvojezični programi, ki se izvajajo v osnovnih šolah v državah EU, povzročajo, da je učenje tujega jezika orodje in ne le učna vsebina, kar učencem z učnimi težavami predstavlja dodaten izziv. S projektom FOCUS želijo partnerji prenoviti in sistematizirati izobraževalne prakse, razviti dostopne učne vire, delati na čustvenih in kognitivnih ovirah ter odpraviti jezikovne ovire, da bi zagotovili bolj vključujoče in učinkovite učne izkušnje za vse učence.

 • Pomanjkanje novih in inovativnih metod pri poučevanju tujih jezikov za otroke z učnimi težavami
 • Učenje jezikov je bistvena sestavina izobraževanja v državah EU, vendar imajo številni učenci težave pri usvajanju jezikov. Z izvajanjem novih in inovativnih metod, kot je učenje z digitalnimi igrami (DGBL), lahko učitelji ustvarijo varno in zabavno učno okolje, ki je vključujoče in učinkovito za vse učence. Namen projekta FOCUS je učiteljem tujih jezikov predstaviti metodo DGBL in jim pomagati pri njeni uporabi v razredu.
 • Vključevanje vseh učencev v proces učenja jezika:

Cilj projekta FOCUS je zagotoviti, da ima od jezikovnega izobraževanja koristi vsak učenec, ne glede na njegove jezikovne sposobnosti ali interese. Znanje jezikov je ključna veščina za osebni in poklicni razvoj, zato je treba v proces učenja jezikov vključiti vsakega učenca. Projekt želi ta cilj doseči tako, da učiteljem zagotovi potrebno znanje in orodja za ustvarjanje vključujočih učnih okolij in inovativnih učnih metod.

 

Projektni partnerji:

 • LJUDSKA UNIVERZA PTUJ
 • C.M. SKOULIDI & SIA E.E., Grčija
 • ETHOS HUB P.C, Grčija
 • C.F.C.D.C.  CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS, Ciper
 • elliniki scholi  OLYMPION, Ciper
 • Associacio Programes Educatius Open Europe, Španija
 • Errotu Taldea S.L.P, Španija
 • LIETUVOS SVIETIMO IR MOKSLO PROFESINE SAJUNGA, Litva
 • FORMA.AZIONE SRL, Italija
 • OMNIS, Italija

EN_Co-Funded_by_the_EU_PANTONE.png

FOCUS-logo.png