Na vsebino

 eu flag europe for citizens sl

DS4S: Digitalno pripovedništvo za seniorje

DS4S: Digital Storytelling for Seniors

Projekt DS4S sodi med projekte Evropa za državljanje, področje Bratenje mest, in je namenjen pripravi novih medkulturnih digitalnih vsebin v obliki treh pripovednih videoposnetkov, ki bodo temeljili na lokalnih mitih sodelujočih partnerskih mest. V projektu sodelujemo Ljudska univerza Ptuj, Ljudska univerza Ormož ter Pučko sveučilište Varaždin. Z DS4S bomo skupaj preoblikovali že obstoječe, a še ne zabeležene zgodbe, v digitalne videoposnetke ter jih objavili na portalu YouTube, projekt pa bomo izvedli medgeneracijsko, torej z vključevanjem prostovoljcev in upokojencev z namenom dviga digitalnih kompetenc starejših ter nadgrajevanja socialnih kompetenc za prostovoljce, spodbujanja aktivnega državljanstva in bogatenja regionalne turistične ponudbe.

V okviru projektnih aktivnosti bomo razvili inovativne načine pripovedovanja lokalnih zgodb, s poudarkom na zanimivih osebah iz preteklosti iz partnerskih mest. Digitalna orodja so v smislu lokalnega pripovedništva docela neizkoriščena, pa čeprav gre za starodavna mesta s pisano in izrazito zanimivo zgodovino. Obstajajo skupni zgodovinski »miti«, ki verbalno krožijo kot »dejstva«, vendar do danes v poljudnejši obliki še niso bili zapisani in predstavljeni javnosti. Tudi zato je uporaba digitalnih orodij zelo dobrodošla.

Projektni partnerji:

  1. LJUDSKA UNIVERZA PTUJ – PTUJ - SLOVENIJA
  2. LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ - ORMOŽ - SLOVENIJA
  3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN – VARADŽIN - HRVAŠKA

 

Poročilo o aktivnostih na projektu

  eacea 2015 00550000 sl