Na vsebino

 

 

 Get2it logo              EuropeForCitizens Logo

 

 

  

Final project results and outcomes for the Europe for Citizens Project “GETting to Active CITizenship in Europe“ - GET2IT

Ref. no. - 615194-CITIZ-1-2019-2-HR-CITIZ-NT

The project “GET2IT“ has been approved for a grant worth 100.800,00 EUR from the European Union via the Europe for Citizens Programme – Measure 2.2. Networks of Towns.  The lead partner of the project is Pučko otvoreno učilište Varaždin – POU Varaždin (People’s Open University Varaždin), which is an adult learning institution of the City of Varazdin that is dedicated to enhancing education, creating employment opportunities and building the knowledge and skills of citizens so that they match market needs.  The project partnership covers 5 European countries (Croatia, Serbia, Slovenia, Italy and the Czech Republic).  The specific partners on the project are:

 • Tourist Organisation of the City of Sremska Mitrovica (TO SM) located in Sremska Mitrovica, Serbia
 • Regional Development Agency of Srem Ltd. Ruma located in Ruma, Serbia
 • Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" srl located in Cavriago, Italy
 • Comune di Cavriago, Italy
 • Ljudska Univerza Ptuj (LUP) located in Ptuj, Slovenia
 • Institut pro regionalni rozvoj, o. p. s. located in Prague 6, Czech Republic

The project started on March 1, 2020 and it officially ended on February 28, 2022.

The main objective of the project is to engage citizens in democratic processes. Citizens are the main drivers of growth and they must be active in developing their communities. In the partner regions, citizens are unaware how they can plan & participate in local actions, and often rely on local authorities to take lead roles. There is also confusion about the EU’s role in local actions. There is especially a lack of understanding about the principles of solidarity and volunteering. 

Five 3-day events were organized in the project as follows:

 • Kick-off event/event 1 in Varaždin, Croatia – held on 27/10, 05/11 & 12/11/2020
  • Focus: to demonstrate how citizen-driven initiatives function in the European context by presenting on how civil society organizations and local public bodies have promoted citizen engagement, solidarity, built a sense of belonging and trained volunteers in their communities. Particular focus was put on how such actions have been adjusted during the COVID-19 pandemic.
 • Event 2 in Sremska Mitrovica, Serbia – Held from 23/08 – 25/08/2021
  • Focus: to show how volunteers play a key role in preserving culture, tourism and how citizens are involved in cultural actions.
 • Event 3 in Cavriago, Italy - held from 18/10 – 20/10/2021)
  • Focus: to demonstrate how citizens are engaged in social policy & environmental protection in the European context
 • Event 4 in Ptuj, Slovenia from 22/11/2021 to 23/11/2021
  • Focus: to show citizens how intergenerational solidarity works in a European context and how to engage citizens from different generations in democratic processes.
 • Final event/event 5 in Prague 5, CZ from 26/01 to 28/01/2022
  • Focus: to show how citizen-based actions (made possible by volunteers) contribute to enhancing conditions for marginalized groups (including younger persons, migrants, persons from ethnic minorities and migrants), and to test/pilot the training curriculum developed by the partnership (focusing on community leadership and engaging citizens in local actions)

For further information on the project and its results, we encourage you to download the official project summary “April 5-info template

Get2it pic1

Pic 1: Simulation of the Educare model in Cavriago, Italy

 

Get2it pic2

Pic 2: Group work during the training pilot in Prague, CZ

Get2it pic3

Pic 3 – learning about the role of volunteers in Sremska Mitrovica’s cultural actions

 

We also encourage you to download the materials that we have created in the project:

 

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

 


 

 

 

 

 

 

Povzetek projekta - "GETing to Active CITizenship in Europe" - GET2IT

ref. štev. - 615194-CITIZ-1-2019-2-HR-CITIZ-NT

Projektu GET2IT je bila s strani Evropske komisije, natančneje iz sredstev razpisa Evropa za državljane 2019 - Ukrep 2.2. Mreža mest, odobrena dotacija v višini 100.800 EUR. Vodilni partner projekta je Pučko otvoreno učilište Varaždin - POU Varaždin, organizacija za izobraževanje odraslih v hrvaškem Varaždinu, zavezana nadgrajevanju izobraževanj, ustvarjanju priložnosti za zaposlovanje ter opolnomočenje znanja in veščin, ustrezajočih aktualnim trendom na trgu dela, za celotno varaždinsko regijo. Projektno partnerstvo zajema 5 evropskih držav (Hrvaška, Srbija, Slovenija, Italija in Češka).

Partnerske organizacije so:

 • Turistična organizacija mesta Sremska Mitrovica (TO SM) iz Sremske Mitrovice, Srbija
 • Regionalna razvojna agencija Srem izpostava Ruma iz Rume, Srbija
 • Center učenja in dela "La Cremeria" iz mesta Cavriago, Italija
 • Občina Cavriago, Italija
 • Ljudska Univerza Ptuj (LUP) iz Ptuja, Slovenija
 • Inštitut za regionalni razvoj iz Prage, Češka

Projekt se je začel 1. marca 2020 in bo trajal do 31. marca 2021.

Osnovni namen projekta je aktivna vključitev državljanov v demokratične evropske procese.

Državljani so glavni dejavniki rasti, zato morajo biti dejavni pri razvoju lokalnih skupnosti. V partnerskih regijah se državljani pogosto ne zavedajo, kako lahko načrtujejo in sodelujejo v lokalnih akcijah, zato se navadno zanašajo na to, da bodo lokalne oblasti prevzele vodilno vlogo. Obstaja tudi določena zmeda, posledica neseznanjenosti, o resnični vlogi Evropske unije v lokalnih akcijah. Še posebej pomanjkljivo je razumevanje načel solidarnosti in prostovoljstva.

Da bi odpravili te pomanjkljivosti v svojih regionalnih skupnostih, bo partnerstvo ustvarilo nadnacionalno mrežo mest, ki se bo osredotočalo na povečanje vključenosti državljanov v lokalne aktivnosti, temelječe na načelih prostovoljstva in solidarnosti. Projekt je zasnovan v obliki petih različnih nacionalnih dogodkov (na Hrvaškem, v Srbiji, Italiji, Sloveniji in na Češkem), ki se bodo osredotočali na dvig razumevanja državljanov glede načrtovanja in upravljanja ukrepov, ki prispevajo k vključujoči evropski rasti.

Vsak dogodek bo trajal 2-3 dni in bo osredotočen na izbrano temo. Na Hrvaškem bo uvodni dogodek osredotočen na to, kako državljani sodelujejo pri ustvarjanju priložnosti za izobraževanje in zaposlovanje. Drugi dogodek, organiziran v Sremski Mitrovici ter v Rumi, bo poudaril, na kak način igrajo državljani ključno vlogo pri dejavnostih kulturne dediščine in spodbujanju multikulturalizma. Tretji dogodek v Cavriagu v Italiji bo osredotočen na pobude, ki jih vodijo lokalni prebivalci, ter na načine, kako le-te krepijo varstvo okolja in civilno zaščito. Četrti dogodek bo na Ptuju, pokazal pa bo pomen vključevanja državljanov v aktivnosti za spodbujanje medgeneracijske solidarnosti. Zaključni dogodek bo organiziran v Pragi, osnovna tema pa bo spodbujanje socialne vključenosti skozi prostovoljne aktivnosti ter obravna potreb ranljivih skupin (predvsem priseljencev in mladih na negotovih položajih). Za zaključek projekta bo partnerstvo razvilo delovni učni načrt, namenjen prostovoljcem, v katerem bodo opisane veščine za pripravo in razvoj ukrepov, ki temeljijo na aktivnosti, ki jih podpira Evropska unija iz sklada Evropa za državljane. Na vsakem dogodku bomo partnerji uporabljali različne metode za prenose znanj, predvsem v obliki delavnic, predstavitev, konferenc in lokalnega terenskega raziskovanja.

Ciljne skupine projekta so predstavniki lokalnih oblasti, izobraževalnih in socialnih organizacij ter drugih javnih organov (v izobraževanju, socialnem varstvu, kulturi, varstvu okolja in zaposlovanju), študenti, vzgojitelji, mladina in starejši.

S projektom bodo državljani pridobili znanja in spretnosti za načrtovanje in upravljanje ukrepov v skladu z demokratičnimi načeli, izboljšali bodo njihovo razumevanje delovanja evropskih vrednot in politik ter razvili nove mednarodne partnerske povezave.

Zaključni dogodek je načrtovan za september 2022.

Za dodatne informacije ali za vključitev v projektne aktivnosti kontaktirajte:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Prijazno vabljeni!

 

Prvi dogodek in srečanje partnerjev – Varadžin – Kino Gaj

27.10.2020, 5.11.2020 ter 12.11.2020

Na prvem dogodku v nizu, je potekala predstavitev prostovoljcev in odprta miza, ki so se je udeležili mednarodni strokovnjaki. Osrednja nit dogodka je bila odgovoriti na vprašanje, kako prostovoljci prispevajo k lokalnemu razvoju v času pandemije COVID-19. Dogodek je bil organiziran v hibridni obliki, kjer so se lokalni udeleženci povezali z ostalimi partnerskimi državami preko telekonference.

Povezave do posnetka srečanja:

https://youtu.be/zSbT2sFIteg

5.1.2020

Skupinske diskusije in razprave o tem kako zaposliti in usposobiti prostovoljce v okoliščinah pandemije COVID-19. Dogodek je bil izveden v hibridni obliki.

Povezava do posnetka srečanja:

https://youtu.be/yJ9KBqGZBzc

12.11.2020

Predstavitev novih EU programov v programskem obdobju EU 2021-2027 in interaktivna delavnica o vključitvi različnih skupin v lokalne razvojne pobude.

Povezava do posnetka srečanja:

https://youtu.be/k4LZUy3AwN0

 

Drugi dogodek – Sremska Mitrovica, Srbija

23.8.2021 – 25.8.2021

Dogodek je potekal v Srbiji in sicer v staro-rimskem mestu Sremska Mitrovica. Dogodek je vseboval številne razprave in predstavitve partnerjev, ter se je osredotočal predvsem na ohranjajoč se evro skepticizem, ter kako le ta vpliva na razvoj posameznih regij. Nadalje so partnerji razpravljali o kulturnih dejavnostih, ki lahko prispevajo k vključujoči rasti (kultura, turizem). Partnerji iz Srbije so skozi številne aktivnosti in demonstracije prikazali prostovoljstvo, ki v njihovem okolju predstavlja učinkovito sredstvo za vključevanje državljanov v lokalne akcije.

Get2it slika 1

 

Get2it slika 2

Get2it slika 3

 

Tretji dogodek Cavriago, Italija

18.10.2021 – 20.102021

Dogodek bo namenjen zagotovitvi napredka tečaja za usposabljanje prostovoljcev, ki bo tudi končni izdelek projekta GET2IT. Italijanski partner nam je predstavil projekt Educare, ki je bil razvit za lokalne potrebe, in se uporablja za vključevanje lokalnega prebivalstva, skozi prostovoljstvo. Prebivalci se tako skozi model vključujejo v diskusije z lokalnimi odločevalci za ustvarjanje boljšega in bolj prijaznega okolja vsem prebivalcem mesta Cavriago. Model temelji na medsebojnem razumevanju in prispeva k vključujoči rasti in ustreznemu načrtovanju politik odločevalcev.

Get2it slika 4

Get2it slika 5

Get2it slika 6

Get2it slika 7

Get2it slika 8

 

Četrti dogodek Ptuj, Slovenija

22.11.2021 – 23.11.2021

Zaradi poslabšane epidemiološke slike Slovenije, smo se odpovedali dvo-dnevnemu druženju z mednarodnimi udeleženci na Ptuju in dogodek izvedli v virtualni obliki. Tako se je dne 22. in 23. novembra v spletnem okolju družilo približno 90 udeležencev, tako mednarodnih kot lokalnih, ki so skozi predstavitev Ljudske univerze Ptuj, njenih aktivnosti in projektov pobližje spoznali izobraževanje odraslih v Sloveniji.

Skozi bogat virtualni program, so zaposleni Ljudske univerze Ptuj predstavili številne primere dobrih praks vključevanja starostnikov v njihove programe, ter delili današnje, kot tudi pretekle izkušnje dela s starostniki. Pod številnimi epidemiološkimi ukrepi, ki so pogosto vsebovali hitre digitalizirane rešitve, so bili starostniki nekoliko potisnjeni na obrobje družbe, kar je povzročilo stisko in odtujenost.

Get2it slika 9

Get2it slika 10

Peti dogodek – zadnji dogodek - Praga, Češka

26.1.2022 – 28.1.2022

S predstavitvijo akcije "Metropola za vse" bodo udeleženci spoznali prednosti pristopov, ki spodbujajo kulturno raznolikost in integracijo priseljencev v lokalne skupnosti. Interakcije in razprave s predstavniki IRD in združenji Praga 6, ki zagotavljajo storitve priseljencem, bodo uporabljeni tudi za prikaz prostovoljstva, medkulturnega dialoga in solidarnosti, ki izboljšujejo javne storitve in akcije, ki spodbujajo socialno vključenost migrantov.

Get2it slika 11

Get2it slika 12

Get2it slika 13

GET2IT – Vodnik po dobrih praksah

Končni izdelek projekta GET2IT je »Vodnik po dobrih praksah« v sklopu katerega so predstavljeni najboljši primeri prostovoljstva iz Italije, Srbije, Češke, Slovenije in Hrvaške. Primerih dobrih praks iz različnih regij predstavljajo ideje kako je mogoče biti aktiven državljan ter se vključevati v lokalne družbene akcije in pomagati v svojem okolju.  Skozi vsako poglavje se bralec spozna z specifičnimi načini vključevanja prostovoljcev, ki doprinašajo k višji kvaliteti življenja v vsaki izmed partnerskih držav.

Vodič dobre prakse HR 
Good Practices Guide EN
Vodnik po dobrih praksah SL
Guida alle buone prassi IT
Příručka dobré praxe CZ
Vodič dobre prakse SR

Brošura 

 

Quiz for visiibility

Report on pilot training

Final project results and outcomes

Info template

 

EU_za_drzavljane_logo.jpgg

Mednarodni projekti

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov:  info@lu-ptuj.si 
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...