Na vsebino

Povzetek projekta:

10x10cm PPSupport-SLO

Splošno znano dejstvo je, da se prebivalstvo v EU stara, zato je tudi bil glavni cilj Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 ustvarjanje kulture aktivnega staranja, ker pa Evropejci živijo dlje in bolj zdravo je cilj vlad aktivno vključevanje starejših v družbo. Aktivno staranje je po definiciji svetovne zdravstvene organizacije – WHO, proces, ki vključuje optimalne možnosti za zdravje, sodelovanje in varnost v smislu izboljšanja kvalitete življenja skozi proces staranja. Ljudem omogoča realizacijo njihovih potencialov, sodelovanje v družbi v skladu z njihovimi potrebami, željami in zmožnostmi a tudi zagotavljanje zadovoljivo zaščito, varnost in oskrbo, ko jo potrebujejo.

Izobraževanje Peer – s stikom- lahko tolmačimo kot proces s pomočjo katerega dobro izurjene in motivirane osebe izobražujejo ljudi iste starosti, socialnega položaja ali pa imajo enake sposobnosti kot starejši ljudje s ciljem razvijanja njihovih sposobnosti in znanj. Izobraževanje – peer to peer - "prijatelj prijatelju" ima poleg dobrih teoretičnih osnov tudi že odlične rezultate v praksi.

S projektom želimo razviti metodologije, ki temeljijo na peer to peer (iz oči v oči) usposabljanju, da bi okrepili termin in pomen aktivnega staranja v obliki manjših skupin a tudi z uporabo sodobne IKT. Cilj usposabljanja je dvigovanje zaznavanja in prepoznavanja lastnih zmožnosti in učenja/posnemanja novih spretnosti za udeležence 55+. Upoštevani bodo tudi pomisleki, težave in uspehi s strani udeležencev. V ta namen bodo v oporo mentorji. Skupine iz "oči v oči" bodo delovale tudi na osnovi medsebojne pomoči.

Nameni in cilji projekta

Namen projekta je razviti takšno metodologijo in programe za starejše in jih tudi dejansko preizkusiti, da bodo postali ali ostali aktivni in znali pri tem pomagati tudi ostalim. Metodologija temelji na osebnem stiku pa tudi s pomočjo uporabe IKT.

Partnerji smo se odločili razviti tudi e-programe, da bi lahko vključili v projekt širšo populacijo. Programi, ki se odvijajo iz oči v oči so seveda zelo učinkoviti a je pri tem število udeležencev omejeno. Zato lahko e-programi dosežejo veliko večje število ljudi. Slednji bodo na voljo na spletni platformi, ki jim bo omogočala širok dostop, lahko bodo izmenjevali lastna mnenja in izkušnje ter tako širili razumevanje in znanja med različnimi ciljnimi skupinami. Ker pa nimajo vsi starejši dostop do interneta ali pa ga ne uporabljajo, bomo razvili dva različna izobraževalna programa z isto vsebino: enega za neposredni stik drugega za internet. Oba bomo potem testirali in na osnovi ugotovitev ju bomo izboljševali.

Teme programa bodo predvsem:

 • Kako uporabljati izobraževalni program
 • Vaje za osebno ocenjevanje/preverjanje
 • Javni zavodi
 • Ostani v stiku- sorodniki, prijatelji, partnerji, skupni interesi, virtulane in dejanske socialne skupine
 • Finančna gotovost
 • Kako bivam - stanujem
 • Mobilnost
 • Kako naprej
 • Kako ostati zdrav
 • Kako si pomagati sam – kaj sploh je staranje, značilnosti

Sestava – struktura projekta

 • Vodenje projekta in zagotavljanje kvalitete(WP1) in (WP2) - vsak partner sodeluje pri vseh aktivnostih, program bo od zunaj nadzorovan s strani Upravnega odbora, predseduje pa mu projektni koordinator.
 • Stanje in potrebe na področju staranja in politik za aktivno staranje (WP3) – to bomo ugotovili na osnovi vprašalnikov, fokusnih skupin in poglobljenih intervjujev. Predvidevamo 100 udeležencev po partnerju, torej 600 skupaj.
 • Izobraževalni program –iz oči v oči- za aktivno staranje (WP4) v obsegu 30 ur.
 • E-izobraževalni program (WP5) z enako vsebino kot program, ki se odvija na osebnem nivoju
 • Program za izobraževalce iz oči v oči (WP6) v obsegu 45 ur; namen izobraževanja je naučiti te mentorje kako osebno izobraževati manjše skupine in uporabe IKT. Mentorje bomo izbirali predvsem med upokojenimi medicinskimi sestrami, zdravniki, psihologi, izobraževalci, prodajalci a tudi med ostalimi, ki imajo ali so imeli opraviti z interakcijo z drugimi osebami.
 • Pilotna izvedba obeh vrst istega programa(WP7) v vsaki partnerski deželi bo 15 oseb poskusno sodelovalo v programi iz oči v oči in 15 v e-programu
 • Diseminacija in uporaba (WP8) in (WP9) zagotavljata, da bo projekt in njegovi rezultati dobro znani in uporabljani med ciljnimi skupinami, v ta namen bo uporabljeno več orodij od mailing liste, tiskanega materiala, spletnih strani, Youtube, sodelovanja na konferencah…., za kar poskrbi vsak partner.
 • Zagotavljanje kvalitete bo osredotočeno predvsem na tri dimenzije: potek projekta, vpliv, ki ta ima na okolje ter rezultate. V ta namen bo zunanji ocenjevalec vsakih 6 mesecev podal poročilo.

Ciljne skupine

Starejši in Interesne skupine; predstavniki javnih ali zasebnih socialnih ali zdravstvenih zavodov, društva za zdravstveno skrb ter skrb za starejše, društva upokojencev, učitelji za izobraževanje odraslih, strokovnjaki iz omenjenih področij.

Konzorcijsko partnerstvo

je sestavljeno iz 6 partnerjev iz 6 različnih držav in sicer:

Danske, Poljske, Francije, Španije, Avstrije in Slovenije. Partnerji se ukvarjajo z ustreznimi dejavnostmi kot so Univerze za 3ŽO, z raziskovanjem zdravja in skrbi za starejše, z izobraževanjem odraslih, med nami pa je tudi Univerza za Medicinska vede, torej se vsi partnerji ukvarjamo z zdravjem in skrbi za izboljšanje kvalitete življenja starejših.

Partnerstvo pa vključuje tudi društva starejših, socialne službe, zasebne ustanove, ki skrbijo za starejše, društva in organizacije, ki zagotavljajo izobraževanje za odrasle.

Uradna spletna stran projekta:

www.activeageingproject.eu

10x10cm PPSupport

 

PPS video1 thumbnail

kliknite za ogled

LLP

Projekt:

PPS Peer-2-Peer: Support Fostering Active Ageing / V2V Vrstnik-za-Vrstnika: Spodbujanje in podpora aktivnemu staranju

Št. 538403-LLP-1-2013-1-DK-GRUNDTVIG-GMP

 

Partnerji:

logo lup thumb PUMS Greta Berater UDA Aarhus