Na vsebino

 

 

PRP logo   LEADER logo EU logo   SLO flag logo  LOGO Bogastvo podeelja

 

Naziv operacije: MODROST PLEMENITI MLADOST

 

 

Akronim operacije: MPM

Vlagatelj: Ljudska univerza Ptuj

Partnerji:

 

  1. Kmetija Murko Zgornja Hajdina, Zgornja Hajdina 100 a, 2288 Hajdina

  2. ARBADAKARBA, Trgovina z baloni in programom za zabavo, Kristina Vrdjuka s. p., Mežanova ulica 16, 2250 Ptuj

  3. Društvo gospodinj Trnovska vas, Trnovska vas 38, 2254 Trnovska vas

 

Čas trajanja operacije v mesecih: 30 mesecev; september 2020 do februar 2023

 

 

Vrednost projekta: 31.618,04 EUR

 

 

Opis aktivnosti operacije:

 

Namen projekta je opolnomočenje kmetovalcev in potencialnih prevzemnikov kmetij, predvsem mladih, kar bo omogočalo ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju, krepilo zanimanje za ohranjanje kmetijske dejavnosti, nudilo večjo podjetniško iniciativo in boljši izkoristek že obstoječih potencialov. Poseben poudarek je na dvigu rabe lokalnih produktov. Analize stanja so pokazale, da so glavne ovire podeželja neugodna izobrazbena struktura, apatičnost, šibka podjetniška iniciativa in zakoreninjeno tradicionalno konzervativno mišljenje nosilcev kmetijske dejavnosti. Zato bo izobraževanje spodbujalo trajnostni razvoj s poudarkom na ohranjanju in varovanju okolja, večjo lokalno samooskrbo in ozaveščalo o škodljivih učinkih nepravilnega ravnanja z okoljem. Podjetniške vsebine, vključene v program usposabljanja, bodo usmerjene v konkretizacijo poslovnih in podjetniških idej, udeleženci bodo pridobili znanja s področja trženja, registracije podjetja, upravljanja kmetijskega gospodarstva, finančnega in davčnega poslovanja, uspešne komunikacije na trgu, promocije, izkoriščanja primerjalnih prednostih okolja. Ciljna skupina so kmetovalci in potencialni prevzemniki kmetijskih gospodarstev, ki želijo ohraniti dejavnost na podeželju, nimajo pa dovolj informacij in znanj za uspešen nastop na trgu ter premalo samozavesti in samoiniciative za ustvarjanje lastne blagovne znamke s povezovanjem v inovativne podjetniške iniciative. Poudarek je na mladih, saj je starostna struktura nosilcev kmetijskih gospodarstev precej neugodna.

 

Projekt je razdeljen v dve fazi: prva faza je izrazito izobraževalno-motivacijsko naravnana, v okviru katere bomo usposobili najmanj 8 novih mentorjev/ic z namenom prenosa tradicionalnih veščin, kulinaričnih zapuščin, zanimivih opravil na kmetiji.

 

Druga faza je namenjena Tradicionalnim dnevom, na katerih bo sodelovala široka lokalna skupnost. Organizirani bodo v obliki kreativnih delavnic, na katerih bodo izobraženi mentorji v skupinah prenašali tradicionalna znanja in veščine, skupaj z udeleženci pa bodo izdelali enega izmed tradicionalnih izdelkov; kulinarika, lokalna obrt, turistični spominki, zanimiva opravila, predstavitev starih orodij. Cilj operacije je, da Tradicionalni dnevi v osmih občinah postanejo zares tradicionalni. Inovativnost in trajnost se tako kažeta v obuditvi tradicionalnih veščin in znanj, prenosu le-teh na mlajše generacije in prepoznavanje možnosti podjetniškega pristopa oziroma trženja novo nastalih izdelkov.

 

Projekt je nastal na osnovi večletnih izkušenj, katerih podlage so na primer projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019 in v okviru tega 50 urni izobraževalni progam Podjetništvo na podeželju, projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022, v okviru katerega smo izvajali 120 urni izobraževalni program Usposabljanja za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja ter projekt projekta Narava na krožniku.

 

Vsekakor operacija zagotavlja trajnost, saj omogoča nadaljnje izvajanje programa. Program bo izvajala Ljudska univerza Ptuj, ki ga je v sodelovanju z vsemi partnerji tudi pripravila.

 

 

 

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov:  info@lu-ptuj.si 
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...