Na vsebino

Erasmus plus logo

Priznavanje neformalnega in priložnostnega znanja po Evropi

Je Erasmus+ projekt, ki ga je prijavila Casa di Carita iz Italije in v katerem LUP sodeluje kot partner. Vrednost projekta je 29.9279,00 EUR, sodeluje pa sedem partnerjev iz 7 EU držav.

Glavni namen projekta je preglednost in priznavanje vseh vrst spretnosti in kvalifikacij migrantov  za lažje vključevanje v izobraževanje, zaposljivost in mobilnost.

Cilji projekta so:

 • analizirati stanje uporabe procesa priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja migrantov v različnih evropskih državah
 • primerjati metode potrjevanja neformalnega in priložnostnega znanja v šestih partnerskih državah z 20 poklicnimi profili na 4 različnih strokovnih področjih in ustvariti sinoptični okvir, ki je lahko osnova za nadaljnji razvoj
 • ustvariti skupno odprto bazo podatkov
 • ustvariti stalno mrežo subjektov, ki lahko svetujejo pri priznavanju neformalnega in priložnostnega znanja med posameznimi državami
 • ustvariti skupne module za ocenjevanje, ki bodo spremljali odrasle migrante v tem procesu
 • ustvariti pogoje za lažji in širši dostop različnih tipov migrantov do priložnosti za potrjevanje in priznanje neformalnega in priložnostnega znanja.
 • opredeliti informacijske strategije, ki jih je treba izvajati, da bi ustvarili skupno kulturo, ki bi povečala uporabo postopkov priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja s strani migrantov.

Direktne ciljne skupine v projektu so nacionalni subjekti, vključeni v proces priznavanja poklicnih kvalifikacij (ocenjevanje in potrjevanje učnih izidov), Zavodi za zaposlovanje, institucije za izobraževanje in usposabljanja ter organizacije civilne družbe. To so ključni deležniki, ki imajo pomembno vlogo pri omogočanju priložnosti za neformalno in priložnostno učenje ter vse nadaljnje procese validacije.

Indirektne ciljne skupine pa so migranti, ki prihajajo v Evropo iz neevropskih  držav in migranti, ki prehajajo iz ene EU države v drugo.

Projektni partnerji:

 1. Fondazione Casa di Carita arti e mestieri Onlus – Torino (Italija) – vodilni partner
 2. IMI (Sdruzhenie Mezhdunaroden institut po menidzhmant) – Varna (Bolgarija)
 3. CECE (Confederacion Espanola de Centros De Ensenanza Asociacion C.E.C.E.) – Madrid (Španija)
 4. Training Vision Ltd – Portsmouth (Združeno Kraljestvo)
 5. Greta du Velay (Lycee Charles et Adrien Dupuy) – Le Puy on Velay (Francija)
 6. Ljudska univerza Ptuj – Ptuj (Slovenija)
 7. CEC (Comite Europeen de Coordination) – Bruselj (Belgija)

 

Novičke 1

 

Mednarodni projekti

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov:  info@lu-ptuj.si 
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...