Na vsebino

 

TuDOrs

 

ERASMUS+ KA2 2020: TuDOrs

Trajanje projekta: 1.10.2020 - 30.11.2022

  

Opis:

Učne težave (LD) gotovo vplivajo na posameznikovo življenje v širšem smislu: vplivajo na odnose z družino, prijatelji in na delovnem mestu. Ljudje z učnimi težavami pogosto zapustijo šolo z malo kvalifikacijami, zato obstaja večja verjetnost, da bodo postali brezposelni ali ekonomsko neaktivni. Zagotavljanje ustrezne podpore osebam z učnimi težavami se začne s pravilnim ugotavljanjem njihovih potreb, kar lahko vodi do diagnoze.

Na žalost učitelji tujih jezikov nimajo specifičnih kvalifikacij za ustrezno izvajanje učnega procesa na področju poučevanja oseb z učnimi težavami. Vključitev, enaka obravnava, enake možnosti pri izobraževanju in zaposlovanju oseb z učnimi težavami, uvedba inovativnih sistemov spremljanja poučevanja tujih jezikov so vprašanja, ki jih je mogoče izvesti le nadnacionalno, da bi tako povečali učinek, utrdili rezultate, spremljali napredek in oblikovati skupne evropske politike za odpravo neenakosti.

Cilji projekta so povečanje ozaveščenosti in spretnosti učiteljev / učiteljev tujih jezikov pri poučevanju oseb z učnimi težavami. Ciljne skupine so torej učitelji / mentorji tujih jezikov in izobraževalci tečajev tujih jezikov za odrasle. Temeljne potrebe so pomanjkanje zavedanja, pomanjkljivo znanje o učnih težavah nasploh, neustrezne (nespecializirane) metode poučevanja, omejen obseg razpoložljivih orodij in obstoj skupnega okvira za poučevanje oseb posebne družbene skrbi, med katere sodijo tudi tisti z učnimi težavami.

 

 

Projektni partnerji:

Ljudska univerza Ptuj (vodilni partner)

SKOULIDI (p-consulting), Grčija

COMCY, Ciper

OPEN EUROPE, Španija

ERROUTU, Španija

DYSLEXIA, Irska

FORMA.Azione srl, Italija

WORKSQUALITY, Romunija

 

Spletna stran:

 

                tudors.academy

 

erasmus.jpg< class="mce-object mce-object-undefined">

 

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov:  info@lu-ptuj.si 
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...