Na vsebino

DIGITALNI KREATORJI: RAZVIJMO SVOJO USTVARJALNOST Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ

S projektom želimo brezplačno ponuditi celovit nabor delavnic in aktivnosti, namenjenih spodbujanju digitalne vključenosti med mladimi. Cilj je zagotoviti, da vsak posameznik, neodvisno od svoje starosti, spola ali predhodnega znanja, pridobi ključne digitalne veščine in samozavest za učinkovito uporabo digitalnih tehnologij v vsakdanjem in poklicnem življenju.

Potencial projekta je v njegovi celovitosti in prilagojenosti različnim ciljnim skupinam, ki bo z različnimi metodami - od praktičnih delavnic, interaktivnih predavanj, mentorstva do spletnih virov - omogočil udeležencem razvoj temeljnih digitalnih sposobnosti, krepitev znanj in veščin za aktivno sodelovanje v digitalni dobi. Ustvarja okolje, kjer se učenje spodbuja skozi motivacijo, podporo, ustvarjalnost, inovativnost in sodelovanje.

Projekt podpira cilje za povečanje digitalne vključenosti v Sloveniji, saj preko izvedenih delavnic mladim omogoča razumevanje praktičnih koristi digitalnih tehnologij, izobraževanje o varni uporabi digitalnih sredstev, spodbuja k raziskovanju digitalnih področij, omogoča poglobljeno razumevanje vpliva digitalnih tehnologij na družbo, ter krepi digitalne kompetence in usposobljenost za digitalno prihodnost.

»Digitalni Navdih: Razvijanje digitalnih kompetenc za ustvarjalno prihodnost mladih«

Delavnica v obsegu 22 pedagoških ur je zasnovana za krepitev digitalnih kompetenc otrok in mladostnikov v starosti od 6 do 29 let. Cilj delavnice je zagotoviti učinkovito uporabo digitalnih tehnologij, spodbuditi ustvarjalnost in promovirati varno ter odgovorno ravnanje v digitalnem svetu.

Osredotoča se na ključna področja, kot so informacijska pismenost, komunikacija preko digitalnih platform, etično upravljanje digitalnih vsebin, varovanje zasebnosti in kreativna uporaba digitalnih orodij. Praktične vaje, simulacije in individualno svetovanje bodo mladim pomagali razviti in izboljšati njihove digitalne veščine.

Delavnica mladim ne zagotavlja le  ključne digitalne spretnosti, ampak jih tudi motivira za nadaljnje izobraževanje in raziskovanje kariernih možnosti v digitalnem svetu, s čimer prispeva k povečanemu zanimanju in pripravljenosti za soočanje z izzivi prihodnosti.

Projektni partnerji:

  1. Ljudska univerza Ptuj (vodilni parner)
  2. Ljudska univerza Škofja Loka
  3. dt. Lab
  4. Fundacija Prizma
  5. AZM – LU Maribor
  6. Ljudska univerza Murska Sobota
  7. Ljudska univerza Ajdovščina
  8. Ljudska univerza Postojna
  9. Ljudska univerza Sežana

Financira: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

MDP-logotip-vektorski.png            digisi.png