Na vsebino

Na novo obujeni ekološki kmetiji bo nosilec projekta vzpostavil prvi apiterapevtski čebelnjak v tem okolju, v katerem bo poleg pridobivanja čebeljih pridelkov izvajal tudi druge čebelarske dejavnosti, medene masaže, učilnico v naravi in čebelarski turizem. Ponujali bodo oglede aktivnosti čebeljih družin v panju in dogajanje pred panjem od blizu skozi posebno vgrajeno okno na sprednji strani čebelnjaka, kar hkrati omogoča tudi varno opazovanje brez izpostavljanja tveganju pred čebeljimi piki.


Sočasno bodo v delu gospodarskega poslopja uredili prostor za pridobivanje, hrambo in predelavo osnovnih čebeljih pridelkov in izdelkov ter zelišč po HACCP smernicah v nove produkte. Prostor bo zasnovan tudi kot delovna soba za manipulacijo drugih pridelkov in izdelkov na kmetiji, ki zahtevajo pridelavo ali predelavo po HACCP smernicah (npr. zelenjava). V okviru operacije bodo uredili tudi prodajno mesto za čebelje in druge pridelke iz kmetije v partnerskem gostinsko-turističnem objektu (skupni tržni model).

Ljudska univerza Ptuj bo sodelovala kot partner, ki bo pripravil poslovni model prakse sodelovanja med kmetijo in osnovnimi šolami za aktivno sodelovanje, izobraževanje in osveščanje šolskih otrok in mladine.

 

Projekt je še v izvajanju.

Prijavitelj: Bernarda Gregorec Cafuta
Partnerji: Franc Mlakar s.p., Ljudska univerza Ptuj
Skupna vrednost operacije: 28.750,20 EUR
Zaprošena vrednost EKSRP: 20.935,45 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
novo opremljeni / posodobljeni prostor - 2
št. udeležencev, vključenih v programe medgeneracijskega sodelovanja - 30

Ukrep U1: Razvoj podjetništva iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020

 

Logo EvropaInvestiravPodeelje 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj

Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov:  info@lu-ptuj.si 
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...