Na vsebino

 

Ljudska univerza Ptuj je bila izbrana na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot izvajalec vsebin centrov za družine v letih od 2021 do 2025.

Center za družine Špajza modrosti se nahaja na Ulici heroja Lacka 3 na Ptuju in deluje že od leta 2017, novi projekt pa se je pričel izvajati 1. 3. 2021.

Center za družine Špajza modrosti je namenjen vsem družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin oziroma se nahajajo v različnih življenjskih obdobjih.

Centri za družine predstavljajo prostor druženja različnih generacij, prostor za kakovostno krepitev socialnih vlog posameznika, podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja, izboljšanju medsebojnih odnosov ter starševskih kompetenc in prostor za izmenjavo dobrih praks ter pozitivnih izkušenj.

Vsebine, ki se bodo izvajale, so:

 • prostor neformalnega druženja, namenjen različnim ciljnim skupinam;
 • izobraževalne in praktične delavnice na temo razvijanja pozitivnega starševstva;
 • organizirano varstvo otrok v času šolskih počitnic;
 • raznolike delavnice za otroke in mladostnike;
 • svetovanje za otroke, mladostnike/mladostnice, starše ter družine z namenom izboljšanja sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe in učenja reševanja različnih težav.

Vse aktivnosti, ki se izvajajo v Centru za družine Špajza modrosti so za uporabnike BREZPLAČNE.

Program sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Mestna občina Ptuj.

 

IMG Spajza New

 

Posebno povabilo v Center za družine Špajza modrosti: https://youtu.be/wTmN2UxtGpw 

 

 

 facebook_objava1.jpg

facebook_objava2.jpg

facebook_objava3.jpg

 

Ljudska univerza Ptuj in Center za družine Špajza modrosti vas vabita na BREZPLAČNE dogodke v mesecu juliju in v avgustu.

Na dogodke se lahko prijavite preko sledečih povezav:

PRIJAVA (VSEBINE ZA STARŠE IN RAZŠIRJENE DRUŽINE): https://forms.gle/rFCGadnMwQVXNzye6

PRIJAVNICA (VSEBINE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE): https://forms.gle/dMMrxSvCuGcxcY6Q6

 

Psihosocialno svetovanje.pdf

 

Program sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Mestna občina Ptuj.

 

INFORMACIJE:

 • 02 749 21 50
 • 051 389 660
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

 

 

PAJZA MODROSTI JUNIJ2021 page 003

Una pomo pajza modrosti

 

 

Izjava otrok v zvezi s COVID

Izjava polnoletnega udeleženca v zvezi s  COVID

Facebook,

Instagram,

Twitter

 

    SpajzaModrosti        

PREDELOVALEC/PREDELOVALKA MESA NA TRADICIONALEN NAČIN 

Vpisni pogoji: kandidati morajo imeti zaključeno vsaj osnovno šolo in opravljen zdravniški pregled

Udeleženci bodo razumeli pomen varovanja zdravja in okolja ter racionalne rabe energije.

 V okviru programa bodo spoznali tudi prodajo živilskih izdelkov, urejenost prodajaln živilskih izdelkov. Izvajali bodo postopke konzerviranja živil, razložili vrste in vzroke kvarjenja živil, spoznali in razumeli fizikalne postopke konzerviranja živil, razložili pomen, princip in načine hlajenja, zamrzovanja in tajanja, razložili razlike med blanširanjem, pasterizacijo in sterilizacijo, spoznali naprave za toplotno obdelavo živil znali razložiti kaj je dehidriranje in katere načine poznamo, spoznali in razumeli bodo kemijske postopke konzerviranja živil, spoznali in razumeli mikrobiološke postopke konzerviranja živil ter sodobne postopke konzerviranja. Kandidati bodo spoznali koristne in škodljive mikroorganizme, razložili pomen koristnih mikroorganizmov, spoznali načine prenosa in širjenja mikroorganizmov, razložili negativne vplive mikroorganizmov, našteli in razložili zaščitne ukrepe pred nezaželenimi mikroorganizmi, spoznali spremembe na živilih, ki jih povzročajo mikroorganizmi, našteli vzroke za okužbe in zastrupitve s hrano, spoznali nevarnost tujkov in primesi (tudi alergenov) v hrani. Udeleženci bodo spoznali anatomijo klavnih živali, osnove ocenjevanj mesa, obliko in način nameščanja zdravstvene oz. identifikacijske oznake, kriterije za določanje kakovosti in izplena, najpogostejše kužne bolezni klavnih živali in osnovne načine preprečevanja živalskih kužnih bolezni, vpliv temperature mesa in okolja (prostora), pH mesa, osebne higiene ter higiene opreme in okolja na končno kvaliteto mesa, drobovine in izdelkov, načine razseka klavnih živali za prodajo in predelavo. Znali bodo poimenovati osnovne in prodajne dele mesa in navesti njihovo uporabo, uporabljati stroje in naprave za razsek in izkoščevanje mesa. Spoznali bodo načela dobre higienske prakse, varstva pri delu in predpisano dokumentacijo. Hkrati se bodo seznanili s skladiščenjem mesa in okviru tega podrobno spoznali načine in pogoje skladiščenja mesa, vodenje skladiščne evidence, načela dobre higienske prakse. Spoznali bodo uporabnost posameznih kosov in kategorij mesa za predelavo, dodatke, ki se uporabljajo pri predelavi in njihovo namembnost, pomen natančnega tehtanja sestavin. Spoznali bodo posebnosti in izdelavo toplotno obdelanih mesnih izdelkov. Spoznali bodo pomen in vpliv embalaže, lastnosti embalaže, pomen embaliranih izdelkov, kako embalirane živilske izdelke opremiti z deklaracijo, kaj mora vsebovati deklaracija, rok uporabnosti in kako označevati uporabnost izdelka. Spoznali bodo pakiranje mesa, drobovine in izdelkov. Spoznali bodo značajske lastnosti uspešnega prodajalca, kako vplivati na motivacijo kupcev, kaj upoštevati pri urejanju prodajnega prostora, situacije, ki lahko vodijo do spora med prodajalci in kupci in kako jih reševati. Naučili se bodo pravilne komunikacije s strankami, kako zaznati vedenje strank in lažjega sporazumevanje s strankami, kako komunicirati s težavnimi in zahtevnimi strankami.

Znanja in veščine (kompetence), ki jih bodo pridobile vključene brezposelne osebe:

-       OSNOVE ŽIVILSTVA

-       OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO

-       RAZSEK MESA

-       PREDELAVA IN OBDELAVA MESNIH IZDELKOV

-       EMBALIRANJE IN DEKLARIRANJE IZDELKOV

-       PSIHOLOGIJA IN KOMUNIKACIJA PRODAJE

TEKSTILNI KONFEKCIONAR/ TEKSTILNA KONFEKCIONARKA

 

Vpisni pogoji: kandidati morajo izpolnjevati osnovnošolsko obveznost.

 

Udeleženci spoznajo v programu osnovne tekstilne materiale in njihovo uporabo, osnovne principe delovanja strojev in naprav za krojenje, fiksiranje, šivanje in likanje. Spoznajo in izdelajo različne vrste vbodov in šivov, postopke izdelave enostavnih izdelkov. Spoznajo osnovno terminologijo oblačilne stroke. Razvijajo ekološko zavest, upoštevajo predpise za varno delo, sposobnost učenje učenja ter razvijajo sposobnost komunikacije pri timskem delu.

Spoznajo lastnosti različnih tekstilnih materialov, razvrščajo predmete vzdrževanja, spoznajo različne vrste madežev in njihovo odstranjevanje, izvajajo osnovne postopke čiščenja, pranja in likanja. Spoznajo ročno in strojno likanje oblačila in ploske tekstilije, delajo v skladu s standardi in predpisi, spoznajo strokovno terminologijo in znajo komunicirati, skrbijo za red na delovnem mestu, uporabljajo zaščitna sredstva in upoštevajo pravila varnega dela ter razvijajo odnos do zdravja ter čistega okolja. Pridobijo osnovno znanje estetike, umetnosti in mode,izberejo okrasne materiale za različne tekstilne izdelke, izdelajo okrasne dodatke ali izdelke, spoznajo različne tehnike ročnih del – polstenje, pri ročnem delu uporabljajo pribor in orodja, povezujejo znanja z ostalimi strokovnimi moduli in razvijajo natančnost.

 

Znanja in veščine (kompetence), ki jih bodo pridobile vključene brezposelne osebe:

-       POZNAVANJE TEKSTILSTVA

-       PREOBLIKOVANJE TEKSTILIJ

-       ENOSTAVNI TEKSTILNI IZDELKI

-       VZDRŽEVANJE TEKSTILIJ

-       ROČNA DELA

 

 

Tekstilni konfekcionar - priprava na NPK BROŠURA

VILIČARIST/VILIČARISTKA - program za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Vpisni pogoji: zaključena osnovna šola.

TEORETIČNI DEL:

 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 • varno delo z viličarjem
 • upoštevanje predpisov in navodil določenih za posamezen viličar
 • dolžnosti pri delu in upoštevanje varnosti do ostalih delavcev

Udeleženci se seznanijo z ukrepi varnega dela, katera zajemajo varno delo z viličarjem v povezavi z ohranjanjem okolja in čistoče delovnega okolja ter določijo ukrepe v primeru nenavadnih dogodkov pri manipulaciji. Spoznajo predpise o varnosti in zdravju pri delu s poudarkom na pravilni drži ob dviganju bremen in pravilni uporabi zaščitnih sredstev in pripomočkov. Pri varnosti spoznajo normative za varno delo, ki predpisujejo ustrezno opremljenost strojev in mehanizacije z upoštevanjem navodil proizvajalca viličarja za varno delo.

 MOTOROZNANSTVO

 • vrste viličarjev
 • glavni sklopi
 • vzdrževanje in pregledi

Udeleženci spoznajo različne oblike viličarjev in njihovo uporabo glede na težo, velikost in obseg blaga, glede na paletiziranost in zaščito blaga. Seznanijo se z vrstami viličarjev, ki jih morajo izbrati za delo v različnih okoljih z upoštevanjem predpisov njihove uporabe za različna dela v določenih prostorih. Spoznajo različne sklope in njihov namen ter posledično razumejo njihovo delovanje v povezavi z vzdrževanjem v katerega sodi redno preverjanje pogonskih sklopov, izvajanje manjših vzdrževalnih del, natakanje goriva, čiščenje prostora in viličarja itd.

TRANSPORT IN PROMET

 • vrste transporta
 • vloga delavca v notranjem transportu
 • organizacija transporta
 • transportne poti
 • uporaba v zaprtih prostorih
 • obremenitve, težišče, nosilnost viličarja

Udeleženci spoznajo potek transporta z upoštevanjem dimenzije poti, kvalitete tal, dovoljene obremenitve tal in nagiba terena. Seznanijo se z nevarnostmi pri križanju različnih poti viličarjev, industrijskih tirov in žerjavov.

 ADMINISTRATIVNA DELA

Seznanijo se z vodenjem evidenc, ki vključujejo evidentiranje mesta uskladiščenega blaga, beleži poškodbe na blagu, ki so nastale med transportom, evidentira ter vodi evidenco količine uskladiščenega in izskladiščenega blaga.

 KOMUNIKACIJA

Udeleženci spoznajo način komuniciranja s sodelavci, z nadrejenimi in strankami. Pri samem delu sprejemajo, razumejo in izvajajo navodila za potek dela. Spoznavajo osnove komunikacijskih veščin in uporabljajo ustrezna komunikacijska sredstva.

 ANALIZA, NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA DELA

Udeleženci spoznajo navodila za delo in opravljanje le tega na podlagi navodil. Seznanijo se z enostavno delovno-tehnično dokumentacijo ter načrtovanjem lastnega dela z upoštevanjem razporeda dela, ki ga naredi nadrejeni. Spoznajo razdelitev nalog v skupini in delovno tehnično dokumentacijo.

PRAKTIČNO DELO IN VOŽNJA:

 • dnevni pregled viličarja pred začetkom dela
 • spretnostna vožnja
 • nakladanje
 • razkladanje
 • parkiranje

Viličarist - priprava na NPK BROŠURA

 

VODJA PROJEKTOV - program za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Udeleženci bodo spoznali vlogo projektov in projektnega managementa v sodobnem poslovnem okolju, namen in vsebino projekta, opredelitev potreb, ciljev in rezultatov projekta, opredelitev obsega projekta, strukturiranje projekta, izdelava plana virov projekta, organizacijo projekta in določitev projektne organizacije projekta, kompetence in odgovornosti projekta, kontrolo projekta in poročanje, vrste stroškov projekta, priprava predračuna in stroškovnega toka projekta, ocena donosnosti projekta, obvladovanje tveganj projekta, opredelitev kompetenc projektnega menedžerja, teorija zavedanja odnosov. Učinkovito komuniciranje in delegiranje nalog v projektnem timu, motiviranje projektnega tima, reševanje konfliktov v projektnem timu, spoznali bodo besedišče projektnega področja, usvojili najpomembnejše veščine projektnega komuniciranja in pridobili znanja za uspešno komunikacijo v angleščini pri vsakdanjih projektnih situacijah, razširili »poslovni« besedni zaklad, pregledovali aktualne projekte in jih komentirali, sprotno utrjevali snov s praktičnimi vajami.

 

Znanja in veščine (kompetence), ki jih bodo pridobile vključene brezposelne osebe:

-       PRIPRAVA IN ZAGON PROJEKTA,

-       PLANIRANJE, ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROJEKTOV,

-       EKONOMIKA IN OBVLADOVANJE TVEGANJ PROJEKTA,

-       VODENJE, KOMUNICIRANJE IN MOTIVIRANJE PROJEKTNEGA TIMA,

-       PROJEKTNA ANGLEŠČINA.

 

Ciljna skupina brezposelnih in vstopni pogoji:

-       Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali

-       Višja oz. visoka izobrazba in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali

-       Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali

-       Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu.

 

 

Vodja projektov - priprava na NPK BROŠURA

Preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti izvajamo v skladu z 24. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu UL 59/99 in 20. členom Zakona o Varstvu pred požarom UL 71/93.

Tečaj izvajajo naši zunanji strokovni sodelavci, pooblaščeni za izvajanje usposabljanja .

Trajanje: posamezno usposabljanje traja 4 pedagoške ure.

Vpisni pogoji:

Zaželeno je, da imajo udeleženci, ki se želijo vključiti v program, zaključeno štiriletno srednjo šolo in seveda veselje do dela v računovodstvu (smisel za delo s števili, urejanje dokumentacije, spremljanje zakonodaje …).

USPOSABLJANJE ZA VOZNIKA VILIČARJA

Program je namenjen voznikom vseh vrst viličarjev (diesel, električnih, plinskih), ki jih srečamo v skladiščih, na deloviščih, v proizvodnji in podobno. Tečaj obsega strokovno teoretične vsebine, ki jih vozniki viličarjev morajo poznati za uspešno upravljanje dvigal in praktično vožnjo z viličarjem pod vodstvom inštruktorja.

Vpisni pogoji:

 • udeleženci morajo biti stari vsaj 18 let,
 • vozniški izpit B ali višje kategorije,
 • zdravstvena sposobnost za delo z viličarjem.

Organizacija izobraževanja zajema teoretični in praktični del, ter obsega naslednja področja:

TEORETIČNI DEL:

 • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:
  • varno delo z viličarjem,
  • upoštevanje predpisov in navodil določenih za posamezen viličar,
  • dolžnosti pri delu in upoštevanje varnosti do ostalih delavcev.
 • MOTOROZNANSTVO
  • vrste viličarjev,
  • glavni sklopi,
  • vzdrževanje in pregledi.
 • TRANSPORT
  • vrste transporta,
  • vloga delavca v notranjem transportu,
 • PROMET
  • transportne poti,
  • uporaba v zaprtih prostorih,

PRAKTIČNO DELO IN VOŽNJA:

 • dnevni pregled viličarja pred začetkom dela,
 • spretnostna vožnja,
 • nakladanje,
 • razkladanje,

Udeleženci, ki uspešno zaključijo usposabljanje, pridobijo pravico upravljati različne tipe viličarjev in prejmejo potrdilo o usposobljenosti za upravljanje viličarjev.

 

SOCIALNI OSKRBOVALEC / SOCIALNA OSKRBOVALKA

 

Program je namenjen vsem, ki bi se radi usposobili za izvajanje pomoči na domu, po uspešnem zaključku usposabljanja lahko udeleženec pristopi k opravljanju NPK iz tega področja.

Pri usposabljanju mislimo predvsem na brezposelne osebe, čeprav niso edina ciljna skupina, ki imajo veselje, smisel in voljo za delo s starostniki, oziroma z osebami, ki ne morejo v celoti skrbeti zase.

Vpisni pogoji:starost vsaj 23 let, končana osnovna šola, vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) in opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. št. 52/95 s spremembami).

Utemeljenost programa

V Sloveniji se življenjska doba prebivalstva daljša, kar je zelo vzpodbudno, težava pa je v tem, da si veliko starostnikov in tudi mlajših ljudi, ki so nezmožni skrbeti zase, ne more privoščiti oskrbe v ustreznih ustanovah.

Na ptujskem področju je socialna stiska še posebej izrazita zaradi prenizkih pokojnin in ostalih prejemkov. Po drugi strani pa so domovi za upokojence polni. Veliko bolnih starejših ljudi zato ostaja doma, kjer pa nimajo nikogar, ki bi skrbel zanje, sami pa tega tudi niso zmožni. Ker pa velika večina kandidatk - kandidatov za delo socialnega oskrbovalca – oskrbovalke na domu ni usposobljena, smo na Ljudski univerzi Ptuj pripravili ustrezen program.

S tem bomo pomagali dvema skupinama: tistim, ki oskrbo nujno potrebujejo in tistim, ki to delo želijo opravljati in jim tako omogočili dvig zaposlitvenih možnosti ter izgradnjo pozitivne samopodobe.

 

Cilji programa

Udeleženci bodo:

 • spoznali osnove sistema socialnega varstva
 • spoznali delovanje skupnostne in socialne mreže
 • spoznali kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
 • spoznali potrebe skupin uporabnikov
 • spoznali lin prepoznali potrebe posameznih uporabnikov
 • spoznali potek izvajanja socialne oskrbe
 • prepoznali in cenili vlogo svojega dela
 • znali preusmeriti dela izven okvira socialne oskrbe
 • znali ravnati v skladu z uporabnikovimi željami
 • prepoznali bodo sposobnosti uporabnika in ga k temu spodbujali
 • prepoznali bodo neverbalno komunikacijo in obvladali verbalno
 • o znali ravnati s pripomočki
 • poznali zdrav način življenja in poskrbeti za higieno in osebno higieno nepokretnega uporabnika
 • znali osnove zdravega in dietnega prehranjevanja, kakor tudi pripravo obrokov
 • znali voditi urejeno gospodinjstvo in vzdrževati čistočo na domu uporabnika
 • poznali načela varnega dela in varovanja zdravja pri delu ter se po njih ravnali
 • ustrezna zaščitna sredstva tudi uporabljali
 • razumljivo znali poročati o svojem delu

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...