Na vsebino

VOZNIK VILIČARJA

Program je namenjen voznikom vseh vrst viličarjev (diesel, električnih, plinskih), ki jih srečamo v skladiščih, na deloviščih, v proizvodnji in podobno. Tečaj obsega strokovno teoretične vsebine, ki jih vozniki viličarjev morajo poznati za uspešno upravljanje dvigal in praktično vožnjo z viličarjem pod vodstvom inštruktorja.

 

Vpisni pogoji: udeleženci morajo biti stari vsaj 18 let, vozniški izpit B ali višje kategorije, zdravstvena sposobnost za delo z viličarjem. Organizacija izobraževanja zajema teoretični in praktični del, ter obsega naslednja področja:

 

TEORETIČNI DEL:

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: varno delo z viličarjem, upoštevanje predpisov in navodil določenih za posamezen viličar, dolžnosti pri delu in upoštevanje varnosti do ostalih delavcev.

MOTOROZNANSTVO: vrste viličarjev, glavni sklopi, vzdrževanje in pregledi.

TRANSPORT: vrste transporta, vloga delavca v notranjem transportu.

PROMET: transportne poti, uporaba v zaprtih prostorih.

PRAKTIČNO DELO IN VOŽNJA: dnevni pregled viličarja pred začetkom dela, spretnostna vožnja, nakladanje, razkladanje.

 

Udeleženci, ki uspešno zaključijo usposabljanje, pridobijo pravico upravljati različne tipe viličarjev in prejmejo potrdilo o usposobljenosti za upravljanje viličarjev.

 

ANGLEŠČINA začetni tečaj - 40 ur

Tečaj je namenjen začetnikom in zajema: spreganje glagolov v sedanjem času, osebni zaimek, predstavitev osebe, števila, svojilni zaimek, nedoločni člen a/an, spoznavanje besed v zvezi s hrano in pijačo ter naročanje le te, tvorjenje osnovnih vprašanj, množina, koliko je ura, oblačila, barve, opisni sedanji čas (present continuous), besedišče v zvezi s pohištvom in prostori v hiši, branje in bralno razumevanje krajših besedil.

 

ANGLEŠČINA nadaljevalni tečaj - 40 ur

Tečaj priporočamo vsem, ki želijo nadgraditi znanje angleščine in zajema: primerjava present simple in present contnuous (obeh sedanjih časov), ponovitev množine in spoznavanje števnih in neštevnih samostalnikov, pretekli čas past simple, opis poti, besedišče na letališču in za potovanje, pisanje poslovnih pisem in elektronske pošte, primerjava dveh prihodnjih časov (will future and going to future), branje daljših zahtevnih besedil, priprava kratke prezentacije (10minut) na temo po lastni izbiri, mešani časi, stopnjevanje pridevnika.

Začetni tečaj računalništva - 30 ur

Namenjen je začetnikom brez računalniških predznanj in vsem tistim, ki se nameravajo vključiti v tečaje za delo s posameznimi uporabniškimi programi. Program zajema spoznavanje računalnika, osnove Windows ,osnove Word ,  elektronsko pošto, internet.

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...